LAAT HET GROTE GELD NIET ONTSNAPPEN

22/11/11 - Alexander De Croo, voorzitter Open VLD in Humo

Gepubliceerd door FAN- RJF

"Als ik moet kiezen tussen een linkse belastingregering of een stabiele hervormingsregering die twee Vlaamse zetels tekort komt, is mijn keuze snel gemaakt."

Reactie Eric Goeman, coördinator FAN: "Wij kiezen voor een stabiele regering die het geld haalt waar het zit via een aantal belastingsverschuivingen van arbeid naar kapitaal en vermogen. Dat zou een echte hervormingsregering zijn. Maar De Croo komt zogezegd op voor de hardwerkende middenklasse terwijl hij voor de hardwerkende arbeidersklassen en werklozen geen oog heeft en het grote geld buiten schot laat."