LAAT HET GROTE GELD NIET ONTSNAPPEN

22/11/11 - Johan Van Overtveldt, hoofdredacteur Knack

Gepubliceerd door FAN- RJF

De nieuwe hoofdredacteur van Knack hamert op zijn favoriete liberale stokpaardjes: saneren of "ontvetten van de staat" en de hervorming van de arbeidsmarkt (lees= meer flexibiliteit en meer precaire arbeid).

“Contacten met de rating agencies leren dat er onder nog één strikte voorwaarde aan een afwaardering valt te ontsnappen, nl. een indrukwekkend programma van de volgende Belgische regering. Twee elementen staan daarin centraal. Ten eerste, een rigoureus budgettair saneringsprogramma waarin alle nadruk ligt op inperking van de uitgaven, vooral in de sociale zekerheid. Ten tweede, een programma met veel aandacht voor de aandrijvers van de economische groei, zijnde onder meer reglementering (arbeidsmarkt, vergunningen, administratieve lasten …) en fiscaliteit.”