LAAT HET GROTE GELD NIET ONTSNAPPEN

05/10/10 - Het is naïef te geloven dat banken hun rol als kredietverschaffer naar behoren vervullen!

Gepubliceerd door FAN_RJF

De dag na de Europese manifestatie stond in De Tijd een opiniestuk van Stefaan Michielsen waarin hij schreef dat het “naïef is te geloven dat afgerekend kan worden met de begrotingstekorten alleen door de banken of financiële transacties zwaarder te belasten. Dat zal niet volstaan. Bovendien kan een bankenheffing perverse effecten hebben.

De dag na de Europese manifestatie stond in De Tijd een opiniestuk van Stefaan Michielsen waarin hij schreef dat het “naïef is te geloven dat afgerekend kan worden met de begrotingstekorten alleen door de banken of financiële transacties zwaarder te belasten. Dat zal niet volstaan. Bovendien kan een bankenheffing perverse effecten hebben. Als de banken te zwaar worden belast, kunnen ze hun rol als kredietverschaffer niet meer naar behoren vervullen. De economische schade die daardoor wordt aangericht, kan groot zijn. Daar heeft niemand baat bij.”  Ik zou deze redenering willen omdraaien! Het is naïef te geloven dat banken hun rol als kredietverschaffer naar behoren vervullen!

Het IMF schat dat de regeringen in Europa zich voor 3.000 miljard euro geëngageerd hebben om de banksector te redden. En nog is dit niet voldoende: vanuit de kringen van centrale bankiers werd geopperd dat de Europese banksector nog voor een bijkomende 750 miljard aan toxische beleggingen moet afschrijven.

Daarenboven was er de steun die de centrale banken hebben toegespeeld aan de banksector. In vele landen, uiteindelijk ook in de eurozone, hebben de centrale bankiers de intrestvoet tegen dewelke banken geld kunnen ontlenen bij de centrale bank praktisch naar nul gebracht. Officieel gebeurt dit om de economie in tijden van crisis ‘monetaire zuurstof’ te geven. Maar in de plaats deze zuurstof door te geven, kwam dit nul rentebeleid er hoofdzakelijk op neer om de winstmarges van de banken te maximaliseren. Terwijl bedrijven klaagden over hun beperkte toegang tot krediet en daarbij de rente nauwelijks of niet naar beneden ging, konden diezelfde banken zich bij de centrale bank haast gratis bevoorraden.

Zo leende de ECB begin juli 2009 op één dag het recordbedrag van 400 miljard euro voor de volgende twaalf maanden aan de Europese banksector, en dit aan een rente van ongeveer 1%. Uit de financiële crisis blijken geen lessen getrokken te zijn. Dit merken we aan de wederintrede van het bonussysteem. Zo reserveert bijvoorbeeld BNP Paribas een bonusbedrag van niet minder dan 1 miljard euro voor zijn traders. De economie zuurstof geven?

Bron: De Gids op maatschappelijk gebied / september 2009 / Ronald Janssen.

Voor Fan,

Guido Deckers, ACV