LAAT HET GROTE GELD NIET ONTSNAPPEN

07/09/11 - Citaat Roland Duchatelet, voorzitter voetbalclub Standard

Gepubliceerd door FAN- RJF

“Het is goed dat Etienne Davignon spreekt over een zin voor verantwoordelijkheid, maar ik vind dat we die zin voor verantwoordelijkheid vooral bij de Overheid moeten gaan zoeken. Ik vind het pervers dat men nu begint te spreken over bijkomende belastingen, welke die ook moge wezen, als je weet dat de helft van de welvaart die in België ontstaat, afgevoerd wordt naar de overheid.”

Eric Goeman, coördinator FAN: “Zeer populair in het neoliberale (Angelsaksische) denken: het aanwakkeren van het wantrouwen tegenover de overheid, dus tegen politiek en politici. Het zijn de ondernemers die voor de welvaart zorgen (werknemers zijn vooral een kost en een rem op de winstmaximalisatie) en de politiek probeert het ondernemen te reguleren of in het neoliberale denken “te dwarsbomen”. Belastingen zijn een onderdeel van het dwarsbomen en natuurlijk zit de uitsmijter of mogen we zeggen “het venijn in het staartje” van de uitspraak: “de helft van de welvaart wordt afgevoerd naar de overheid”. Alsof de overheid dus een vijand is. De helft wordt afgevoerd niet zomaar naar de overheid, maar naar onze verzorgingsstaat om voor zoveel mogelijk mensen welvaart aan welzijn te koppelen via publieke dienstverlening. Of wil Roland Duchatelet geen publieke diensten genieten misschien zoals gezondheidszorg en zorg? Of hoeven zijn kinderen geen degelijk en toch goedkoop (bijna gratis) onderwijs? Moeten de musea niet ondersteund worden waardoor de inkomprijzen zo goedkoop zijn dat alle lagen van de bevolking van de kunsten kunnen genieten? Moeten die musea misschien opnieuw alleen voor de elites opengesteld worden? Ik vind belastingen omschrijven als private welvaart die afgevoerd wordt naar een soort “bodemloos vat” dat de overheid moet voorstellen, alsof met die belastingen niet het welzijn van de meerderheid van de burgers en zeker de werknemers wordt bevorderd, getuigen van perversiteit.”

http://www.express.be/business/nl/economy/roland-duchatelet-en-de-crisis-ik-vind-die-vlaamse-toestanden-allemaal-flauwekul/151613.htm