LAAT HET GROTE GELD NIET ONTSNAPPEN

07/09/11 - Citaat Wolfgang SchaĆ¼ble, Duits minister van FinanciĆ«n

Gepubliceerd door FAN- RJF

De Europese oplossing is simpel: een kleinere overheid, nieuwe belastingen en de economie aanzwengelen (Financial Times)

De oplossing is even simpel als ze moeilijk te implementeren is: westerse democratieën en andere onder grote schuldenbergen kreunende landen moeten hun uitgaven beperken, hun inkomsten verhogen en obstakels die hun economische groei belemmeren wegnemen, hoe politiek gevoelig dit ook moge liggen. Enkel zo zal duurzame groei worden gerealiseerd.

Er bestaat een zekere vrees dat bovenstaande maatregelen (fiscale consolidering, een kleinere overheid en meer flexibele arbeidsmarkten) op korte termijn de vraag zullen doen stokken. Hoewel ik daar niet van overtuigd ben, is het een afweging van pijn op korte termijn tegen de winst op langere termijn. Want samen met  een toegenomen consumenten- en investeerdersvertrouwen en een dalende werkloosheid zal op middellange termijn de consumptie aanzwengelen.