LAAT HET GROTE GELD NIET ONTSNAPPEN

08/06/16 - Europa wil belastingontwijking door multinationals aanpakken

Gepubliceerd door FAN- RJF

Het Europees Parlement heeft vandaag een lans gebroken voor strengere regels om belastingontwijking door ondernemingen aan te pakken. "We willen geen Europa van twee snelheden, met aan de ene kant de grote meerderheid van de burgers die belastingen betalen en aan de andere kant de economische giganten die belastingen ontwijken", zo verklaarde Hugues Bayet (PS), die het dossier doorheen het parlement loodste.

 

Het Europese halfrond boog zich over een batterij maatregelen waarmee de Europese Commissie belastingontwijking wil tackelen. Daardoor lopen de lidstaten jaarlijks naar schatting 160 tot 190 miljard euro aan inkomsten mis. Leidraad van de richtlijn, in feite de omzetting van een actieplan van de OESO, is dat ondernemingen belastingen moeten betalen waar de winst wordt geboekt. 

De Europarlementsleden begroeten de toegenomen aandacht voor belastingontwijking, maar scherpen de voorstellen hier en daar verder aan. Zo bepleiten ze hogere tarieven voor buitenlandse inkomsten die buiten Europa niet of nauwelijks werden belast en beperktere mogelijkheden voor de aftrekbaarheid van interestbetalingen, dit om te vermijden dat leningen binnen een groep ingezet worden om de belastingafdracht kunstmatig laag te houden. 

Meer transparantie
Het Europees Parlement ijvert ook voor meer transparantie bij trustfunds en stichtingen, duidelijkere regels over 'patent boxes' en een gemeenschappelijke belastbare basis voor de vennootschapsbelasting. Ook in het vizier: een Europese zwarte lijst van belastingparadijzen met bijhorende sancties. Bevoegd eurocommissaris Pierre Moscovici had eerder al laten verstaan dat hij nog voor het zomerreces een voorstel op tafel wil leggen. 

Voor Bayet is de strijd tegen belastingontwijking "geen kwestie van ideologie of politieke positionering", maar "gaat het erom dat iedereen op gelijke wijze bijdraagt" aan de financiering van scholen, gezondheidszorg, huisvesting,.... Niettemin ging zijn rapport gepaard met een stevig rondje getouwtrek tussen de politieke fracties. Het resultaat kreeg uiteindelijk de steun van een meerderheid van 486 tegen 88 leden, bij 103 onthoudingen. In die laatste categorie zit ook N-VA. "In plaats van kunstmatige belastingconstructies aan te pakken, concentreert dit rapport zich op het verhogen van de belastingen", meent Sander Loones. 

In fiscale zaken heeft het Europees Parlement enkel adviesrecht. Het zijn de Europese ministers van Financiën die het unaniem eens moeten raken over het voorstel. Dat lukte tot dusver niet. Ze ondernemen op vrijdag 17 juni een nieuwe poging tijdens een bijeenkomst in Luxemburg.