LAAT HET GROTE GELD NIET ONTSNAPPEN

08/06/16 - Fiscus doet nauwelijks controle op aangegeven offshoreconstructies

Gepubliceerd door FAN- RJF

De Bijzondere Belastinginspectie heeft nog maar een handvol van de 1.600 aangemelde offshoreconstructies gecontroleerd. Dat blijkt uit cijfers van minister van Financiƫn Johan Van Overtveldt (N-VA). 'De regering laat een schat aan informatie liggen', zegt sp.a-Kamerlid Peter Vanvelthoven.

De BBI onderzocht vijftien dossiers in Gent en "enkele dossiers" in Antwerpen. Dat is een fractie van de 1.594 offshoreconstructies die in 2015 werden aangemeld bij de FOD Financiën. In 2014 werden ook al 1.334 offshores aangemeld.
Voor alle duidelijkheid: het gaat over buitenlandse constructies die zelf worden aangegeven. Sinds 2013 bestaat in België een meldingsplicht. De rekeningen moeten worden doorgegeven via de aangifte van de personenbelasting. Ze staan volledig los van de financiële carrousels die in april werden blootgelegd via de Panama Papers of via de offshoreleaks uit 2014.

Beste leerling

Het probleem is dat de aangemelde constructies nauwelijks gecontroleerd worden. Eind 2015 nam de BBI voor het eerst stappen om de rekeningen te screenen. De BBI Gent verstuurde een uitgebreide vragenlijst naar een aantal belastingplichtigen die melding hadden gemaakt van hun constructie. Daar werden vijftien dossiers uitgepikt die verder worden onderzocht.
Niet vet, maar Gent is wel de beste leerling van de klas. Op Antwerpen na laten alle andere BBI-afdelingen de aangemelde constructies compleet ongemoeid. Dat blijkt uit een antwoord van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) aan sp.a-Kamerlid Peter Vanvelthoven.

SHARE

'Van Overtveldt klaagt over die Panama Papers dat hij de namen niet krijgt waarover de onderzoeksjournalisten beschikken, maar tegelijk laat hij hier wel een enorme schat aan informatie liggen'

PETER VANVELTHOVEN (SP.A) 

Op zich is er niets mis met een buitenlandse rekening. Iedereen kan een rekening in Panama openen, zolang ze maar aangegeven wordt. Anderzijds geldt de vraag: waarom zou iemand dat doen? In sommige gevallen kan er sprake zijn van zwart geld. Het is de taak van de fiscus om dat te controleren. Al is het maar om te vermijden dat er straffeloosheid ontstaat.
"Sinds de Panama Papers is er geen enkel nieuw onderzoek opgestart naar die constructies", zegt Vanvelthoven, die aan de alarmbel trekt. "Van Overtveldt klaagt over die Panama Papers dat hij de namen niet krijgt waarover de onderzoeksjournalisten beschikken, maar tegelijk laat hij hier wel een enorme schat aan informatie liggen."

Actieplan

Vanvelthoven pleit voor een nationaal actieplan. "Minister Van Overtveldt moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Na de Panama Papers was de verontwaardiging groot, maar nu moet het beleid volgen. Dat is tot nu toe een mager beestje. Als bevoegd minister van de BBI moet hij hier een prioriteit van maken."
Karel Anthonissen, topman van de BBI Gent, erkent dat er nog veel moet gebeuren in de strijd tegen fiscale fraude. Maar daarvoor is er volgens hem ook nood aan een nationaal plan. "Wij doen ons best, maar we kunnen veel meer doen als men ons in dat beleid wil steunen. Dat is voorlopig niet het geval", klinkt het.
Anthonissen benadrukt wel dat het actieplan niet alleen mag focussen op mensen die hun buitenlandse constructies zelf aangeven. "Vooral ook voor alle anderen die het niet aangeven. Want dat zijn er nog tienduizenden."

"Alle meldingen van buitenlandse constructies worden onderzocht"

Vanmorgen reageert minister Van Overtveldt aan persagentschap Belga. Hij spreekt tegen dat de fiscus buitenlandse constructies ongemoeid laat die via de belastingaangifte worden aangegeven. "Alle aanmeldingen worden wel degelijk onderzocht via geavanceerde datamining en verrijkt met andere beschikbare data. Dat is volop bezig"
De minister wijst erop dat het "zinloos en niet efficiënt" zou zijn om willekeurig alle constructies aan een groot onderzoek te onderwerpen. Daarom worden alle aanmeldingen onderzocht via geavanceerde datamining en verrijkt met andere beschikbare data, zegt hij. "Niet al deze aangiftes zijn standaard frauduleus, zoals men lijkt te willen suggereren, maar voor het eerst worden verdachte constructies ook effectief aan een grondig fiscaal onderzoek onderworpen."
De BBI werkt niet enkel met de informatie die netjes wordt aangegeven, maar gaat bijvoorbeeld ook aan de slag met de gegevens die de via de vele 'leaks' aan de oppervlakt kwamen, verduidelijkt Van Overtveldt. Ook houdt een werkgroep binnen de administratie zich bezig met het uitwisselen van kennis en informatie en stortte de BBI zich op de Panama Papers.
"De BBI stond nooit sterker dan vandaag in de strijd tegen offshoreconstructies", besluit de minister. "Het net sluit zich door internationale akkoorden en op nationaal vlak versterken we het instrumentarium en de bezetting van de BBI die 100 speurders heeft bijgekregen."