LAAT HET GROTE GELD NIET ONTSNAPPEN

08/06/16 - Misschien moet Rutten eens een kmo binnenstappen en het ongelijke fiscale beleid verdedigen.

Gepubliceerd door FAN- RJF

Wordt zuur lachen
Bart Eeckhout is commentator bij De Morgen.

Panama Papers, het boek van de Duitse journalisten Bastian Obermayer en Frederik Obermaier over het gelijknamige wereldwijde financiële schandaal dat ze mede aan het licht brachten, is opwindende en frustrerende lectuur. Opwindend omdat nog eens wordt aangetoond hoe spannend en relevant journalistiek ook vandaag kan zijn; frustrerend omdat nu de verontwaardiging is geluwd, de gevestigde orde amper geneigd lijkt om fraude strenger te controleren en het structurele probleem van belastingontwijking beter tegen te gaan.

Neem België. Een bijzondere Kamercommissie gaat de impact van de onthullingen na. In het beleid wordt vooralsnog geen vin verroerd. De minister van Financiën beloofde samen met Justitie een taskforce op te richten. Die taskforce is er nog niet. De ene force is al forser dan de andere.

SHARE

Misschien moet Rutten eens een kleine kmo binnenstappen en het structureel ongelijk fiscale beleid voor vennootschappen en personen verdedigen, omdat daar "op zich niets verkeerd" mee is. Wordt lachen. Zuur lachen

Er is meer. Sinds de vorige regering moeten belastingplichtigen zelf aanmelden of ze een fiscale offshoreconstructie hebben opgezet. Mooi, dan kun je ze prioritair controleren. Zou je denken. In werkelijkheid worden die constructies amper of niet gecontroleerd. In Gent gaat het nog, in Antwerpen worden er "enkele" dossiers gecontroleerd. Verder niets.

Na Lux Leaks, na de Panama Papers zou je hopen op een nationaal plan van aanpak voor een prioritaire inspectie van offshorebedrijven in alle gewesten. Opnieuw schijnt de minister van Financiën daarmee geen haast te willen maken. Dat is op zijn zachtst gezegd een gemiste kans.

De federale regering hoeft natuurlijk niet te streven naar een eerlijkere fiscaliteit door te proberen belastingontwijking van grotere vermogens tegen te gaan. Het is een legitieme politieke overtuiging om grote kapitalen vrij te laten stromen en de fiscale druk vol te leggen op wie niet rijk genoeg is om belastingen te ontwijken en niet arm genoeg om er vrijgesteld van te zijn. Maar dat ze die keuze dan verdedigt, en niet telkens schrikt van het slinkende vertrouwen in de billijkheid van haar financieel-economische koers.

Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten meent dat ze "een stoute uitspraak" doet door te beweren dat met "ongelijkheid op zich niets verkeerd" is. Welnee, daar is niks stout aan. Het hangt er maar van af welke ongelijkheid je bedoelt.

Zullen wij ook eens "een stoute uitspraak" doen? Misschien moet Gwendolyn Rutten maar eens bij gelijk welke kleine kmo binnenstappen en het structureel ongelijk fiscale beleid voor vennootschappen en personen verdedigen, omdat daar "op zich niets verkeerd" mee is. Wordt lachen. Zuur lachen.