LAAT HET GROTE GELD NIET ONTSNAPPEN

08/06/16 - Luxemburg volhardt in geheime belastingafspraken (John Crombez en Dirk Van der Maelen)

Gepubliceerd door FAN- RJF

Ondanks de verontwaardiging na LuxLeaks zijn er aanwijzingen dat Luxemburg opnieuw lucratieve belastingafspraken probeert te verbergen voor de buitenwereld, zo schrijft De Tijd vandaag. Meerdere topfiscalisten bevestigen aan de krant dat grote bedrijven sinds kort 'mondelinge' deals sluiten met de Luxemburgse fiscus.

Het werkt net als vroeger. De fiscus geeft groen licht voor verregaande belastingconstructies, maar het bedrijf noch zijn adviseurs mogen de toezegging op papier mee naar huis nemen. 

De praktijk is volgens de geïnformeerde fiscalisten bijzonder bedenkelijk, omdat Luxemburg probeert te vermijden dat de formele deals - op papier - andere landen onder ogen komen. Transparantie is nochtans het doel van een Europese richtlijn over belastingafspraken of 'rulings'. Vanaf 1 januari 2017 moeten EU-lidstaten hun rulings uitwisselen.

De Belgische minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) heeft ook al lucht gekregen van de mondelinge belastingdeals in het groothertogdom. "Als de geruchten kloppen, kunnen daar ernstige vragen bij worden gesteld", zegt hij. "Wij hebben zelf fors ingezet op fiscale transparantie door als eerste land spontaan rulings uit te wisselen. De strijd tegen fiscale fraude en grootschalige ontwijking heeft maar zin als alle lidstaten meedoen. We zullen Luxemburg in elk geval formeel aanspreken en om uitleg vragen."

Na het uitlekken van honderden geheime belastingafspraken met de Luxemburgse fiscus eind 2014, onder de noemer LuxLeaks, beloofde het groothertogdom meer transparantie. 

Hoe lang nog kiest deze regering het kamp van hen die fiscale dumping willen blijven organiseren?

Eerlijke belastingen. Over de partijgrenzen heen heerst de consensus dat het beleid - ­ of dat nu links of rechts geïnspireerd is ­ - daar werk van moet maken. In zowat alle peilingen van de voorbije twee jaar staat dat thema ook steevast bovenaan de hitparade. Niet alleen van werknemers en zelfstandigen, maar ook van kmo's in ons land. 

Om belastingen eerlijker te maken moet je er eerst en vooral voor zorgen dat iedereen bijdraagt. In het eengemaakte Europa dat we vandaag kennen, knelt precies daar het schoentje. Alle experten zijn het er immers over eens dat multinationals dat niet (of zeker niet genoeg) doen. De invoering van een aantal Europese regels moeten de gaten van belastingontwijking dichten, zo luidt de consensus. Tot twee jaar geleden speelde België een voortrekkersrol in dat dossier, tot ene Johan Van Overtveldt de journalistiek ruilde voor de politiek.

SHARE

'Hoe lang nog hypothekeert Johan Van Overtveldt een mogelijke tax shift waarbij multinationals meer belasting betalen en onze kmo's minder?'

In de context van een economische crisis waar overheidsfinanciën in zowat alle landen onder druk staan, verhoogt de urgentie om de inning van belastinginkomsten efficiënter te maken. Europa zat niet stil en werkte de afgelopen maanden een anti-BEPS-actieplan (Base Erosion and Profit Shifting) uit, dat de belastingontwijking van de Starbucksen, Googles en Amazons van deze wereld moet tegengaan. 

Met het actieplan sloot de Europese Commissie zich aan bij de OESO-standaarden die in oktober 2015 werden overeengekomen. Een van de belangrijkste pijlers van de nieuwe richtlijn die nu op tafel ligt is de beperking van de excessieve aftrekbaarheid van intresten. Dat is noodzakelijk omdat multinationals en grote venootschappen die aftrek dusdanig maximaliseren dat ze hun belasting tot quasi nul reduceren.

Common sense, zou je dan denken. Maar neen, België houdt het been stijf.

De inperking van de intrestaftrek is blijkbaar een te grote doorn in het oog van Johan Van Overtveldt en het VBO, dat uitstekend  lobbywerk verrichtte voor enkele honderden vennootschappen in ons land - typisch gemengde holdings, niet de kleine kmo's. Meer belastingen van multinationals, in België en in heel Europa om zo onder meer de druk op kmo's te verlagen, is blijkbaar een brug te ver.

Door zich te verzetten tegen de beperking van de renteaftrek gaat de minister ook regelrecht in tegen verschillende formele engagementen: 
• de goedkeuring van de BEPS-maatregelen binnen de OESO, 
• de afspraak tussen de Europese ministers van Financiën om de Commissie een duidelijk mandaat te geven dat het actieplan uitvoert, en 
• de beleidsnota van de minister zelf.

Daarin schrijft hij letterlijk: "Dit actieplan pakt de grijze zone van de fiscale optimalisatie aan en moet niet alleen leiden tot een aanpassing van het internationaal verdragsrecht, maar moet bovendien door  de lidstaten omgezet worden in nationaal recht om tot een algemene en coherente benadering te komen. Minstens moet op Europees niveau een uniforme regeling worden uitgewerkt." Woorden en daden, weet u wel.

En zo is er vandaag, 28 mei 2016, de trieste vaststelling dat België, samen met Ierland en Luxemburg, de Europese démarche om multinationals tot de orde te roepen niet alleen blokkeert, maar zelfs saboteert. Hoe lang nog kiest deze regering het kamp van diegenen die fiscale dumping willen blijven organiseren en zo een eerlijke fiscaliteit onmogelijk maken? 

Hoe lang nog hypothekeert Johan Van Overtveldt een mogelijke tax shift waarbij multinationals meer belasting betalen en onze kmo's minder? 

Als 60.000 mensen schreeuwen om een eerlijker beleid, dan luidt het dat ze alle 60.000 de "dingen niet zo goed begrijpen". Als het VBO en de lobby van de multinationals even iets toefluisteren op het kabinet van de minister, dan is de boodschap klaar en duidelijk. Voor wie voert hij dan eigenlijk beleid? Het is een vraag die steeds meer mensen in dit land zich stellen.