LAAT HET GROTE GELD NIET ONTSNAPPEN

16/11/10 - Tobin or not Tobin: dit kan tot 100 miljard opbrengen

Gepubliceerd door FAN- RJF

We waren aangenaam verrast toen we op de website van HUMO ineens de aankondiging van een interview met Prof. Lieven Denys ontdekten over een van de belangrijkste mondiale eisen van FAN: de Tobintaks. Prof. Denys is o.a. de opsteller van de Belgische Tobintakswet op vraag van FAN in samenwerking met een aantal volksvertegenwoordigers en gestemd in juli 2004. Het voorbije jaar maakte hij als Belgische vertegenwoordiger deel uit van de deskundigengroep die in opdracht werkte van de Leidende Groep inzake Innovatieve Financiering voor Ontwikkeling, een groep van 55 landen waaronder Belgiƫ.

Uit HUMO online: Komt dat zien! Een belasting die niemand voelt in z'n portemonnee en die jaar na jaar toch tientallen miljarden opbrengt. Het klinkt te mooi om waar te zijn, maar volgens professor Lieven Denys (59) is het perfect mogelijk.
'En als de politici dat willen, kan die belasting zelfs in een paar maanden tijd worden ingevoerd.' Het wondermiddel heet de Tobintaks, en stond hoog op de agenda van de G20-top die half november in Seoel en volgend jaar in Parijs bijeenkomt.
Lieven Denys is professor internationale fiscaliteit aan de VUB en zetelt in de Hoge Raad voor Financiën. Sinds september 2009 is hij één van de negen topexperts uit de hele wereld die, op verzoek van twaalf landen waaronder België, op zoek gaan naar alternatieve geldbronnen om mondiale problemen als de armoede en de klimaatverandering aan te pakken. De experts publiceerden daarover onlangs een boeiend rapport.
Enkele quotes van Lieven Denys
• «Het idee komt van de Amerikaanse econoom James Tobin (die in 1981 de Nobelprijs voor economie won, red.). Hij stelde in 1971 voor om een wereldwijde belasting in te voeren op valutahandel. Als je met mammoetbedragen speculeert op het verschil in waarde tussen bijvoorbeeld de dollar en de yen, kun je in een paar dagen of zelfs één dag gigawinsten maken. Die valutahandel heeft niets te maken met de reële economie die goederen of diensten produceert en verhandelt, maar alles met speculatie op korte termijn. Tobin dacht dat zijn belasting een rem zou zetten op dat soort dolgedraaide speculatie en zo het risico op financiële crisissen zou verkleinen, maar tot nu toe is het bij een idee gebleven.»
• «James Tobin dacht zelf aan een heffing van 1 procent, maar wij stellen een tarief voor van amper 0,01 procent. Dat is dus 1 euro op een transactie van 10.000 euro. Voorzichtig geschat zou dat 30 tot 50 miljard dollar per jaar opbrengen; optimistische schattingen komen tot 100 miljard. Met dat soort bedragen kun je mondiale problemen zoals de armoede en de klimaatverandering aanpakken.»
• «De Tobintaks is ook bewust zo laag opdat er geen economische argumenten tegen in kunnen worden gebracht. De taks zal de groei van de economie níét afremmen, en de valutahandel zal níét stilvallen - dat heeft zelfs de financiële crisis niet voor mekaar gekregen.»
• «De Tobintaks is een makkelijke en snelle eerste stap naar het belasten van kapitalen die nu al te makkelijk ontsnappen. Als de Tobintaks er komt, heb je een eerste dam doorbroken.»
www.humo.be