LAAT HET GROTE GELD NIET ONTSNAPPEN

10/11/10 - Fiscale fraude in België jaarlijks geschat op 20 miljard euro

Gepubliceerd door FAN- RJF

Een studie van de ULB, in opdracht van het ABVV, heeft aangetoond dat de fiscale fraude in België zo’n 20 miljard euro bedraagt.

Een studie van de ULB, in opdracht van het ABVV, heeft aangetoond dat de fiscale fraude in België zo’n 20 miljard euro bedraagt. Dat is 6 procent van het bbp. De fiscale fraude kost elke Belg dus 150 euro per maand. Die schatting ligt in lijn met studies van andere universiteiten die de voorbije jaren werden gepubliceerd. In 2009 had Michel Maus van de Universiteit Antwerpen de politieke wereld al op haar grondvesten doen daveren. Hij schatte de fraude toen op 10 miljard euro. De studie van Dulbea, departement toegepaste economie ULB, baseerde zich op de verschillen tussen de aangegeven en de geschatte inkomsten en tussen de aangegeven en de effectief geïnde btw. Op basis van die twee ratio’s schat Dulbea het bedrag van de fiscale fraude op 20 miljard euro. Volgens een studie van Deloitte treedt België te laks op tegen fraudeurs. De andere Europese landen zijn heel wat strenger op het vlak van fiscale boetes, verjaringstermijnen en fiscale amnestie. Er lijkt in België een relatief gevoel van straffeloosheid te heersen. Dat wordt nog maar eens bevestigd door de enquête die De Standaard zopas heeft gepubliceerd. Daaruit blijkt dat een op de vijf Belgen er geen graten in ziet om fraude te plegen om rijker te worden....
(gelezen in Netto, De Tijd)