LAAT HET GROTE GELD NIET ONTSNAPPEN

17/01/12 - Diamantsector geniet fiscaal gunstregime sinds 1996

Gepubliceerd door FAN- RJF

De diamantsector schrijft mee de wetten die hem vooruithelpen, en vindt dat de normaalste zaak van de wereld. De sector bepaalt ook al jaren mee hoeveel belastingen hij betaalt. ‘Als koepelorganisatie voor de diamantsector heeft Antwerp World Diamond Centre inhoudelijk bijgedragen tot de totstandkoming van nieuwe wetgeving inzake de uitbreiding van de mogelijkheden tot het sluiten van een minnelijke schikking.' Dat stelde het AWDC onomwonden in een mededeling. Het zegt dat ook het VBO, Unizo en de Kamer van Koophandel input gegeven hebben.

Maar de diamantsector gaat verder dan het gebruikelijke lobbywerk, zo blijkt uit onze informatie. De wetgeving is er in de eerste plaats gekomen op aansturen van een aantal diamantairs die een paar politici bij de mouw hebben getrokken. De diamantairs hadden een dubbele bezorgdheid. Eén: ze wilden een uitgebreidere regeling om bij misdrijven een minnelijke schikking te kunnen treffen. Twee: ze wilden een rem op de mogelijkheid voor het gerecht om handelsgoederen, in dit geval diamanten, in beslag te nemen bij een misdrijf.

De diamantsector bepaalt ook al jaren mee hoeveel belastingen hij betaalt. De fiscus heeft jarenlang zijn tanden stuk gebeten op de sector, die heel internationaal is. Bovendien is de waardering van diamanten echt specialistenwerk. Daarom werd in 1996 door de sector samen met de fiscus een ‘controlemethodiek voor de sector van de diamantwerking en de diamantgroothandel' uitgewerkt.

De bedrijven en bedrijfsleiders in de sector betalen gewoon vennootschapsbelasting. Alleen wordt de winst waarop die belasting betaald wordt, zeer laag ingeschat. De sector klaagt immers al jaren steen en been dat de marges in ‘de diamant' zeer laag zijn.

De fiscus gaat ervan uit dat een diamantbedrijf dat 2.475.000 euro omzet draait, jaarlijks 6.187,5 euro belastbare winst heeft gemaakt. Met een tarief van 33,99 procent betekent dat een belasting van 2.103 euro. Naarmate de omzet stijgt, daalt de winstmarge waarvan de fiscus uitgaat. Op de omzet boven de 74.250.000 euro gaat de fiscus uit van een winstmarge van nog maar 0,1 procent.

Volledig artikel te lezen via http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=KM3KSJ38&word=Belastingen


Reactie Eric Goeman, coördinator FAN: "Krijgen de werknemers, de gewone mensen, de modale belastingbetalers ook een fiscaal gunstregime of zou onze fiscaliteit toch niet rechtvaardig verdeeld zijn?"