Vennootschapsbelasting
Gepubliceerd door FAN_RJF
Vennootschappen moeten ook belastingen betalen. Ze moeten belastingen betalen op de winsten die ze maken.

Betalen die vennootschappen ook belastingen ? De meeste waarschijnlijk wel, maar echt goed weten we dat niet. In sommige regio’s is de kans op een belastingcontrole ongeveer 1 %. Veel te weinig om te weten wat de meeste bedrijven doen..

Het officiële belastingtarief in de vennootschapsbelasting in België bedraagt 33,99 %.


Dat is eigenlijk  schijn.

De tarief voor KMO’s  ligt voor de laagste schijven hoe dan ook lager (24,99 %). Ook kan men door een gericht gebruik van aftrekposten de belasting die men echt betaalt snel verder laten zakken. In ieder geval is dit lager dan wat in de personenbelasting door de band genomen moet worden betaald. Daarom verstoppen vele vrije beroepers of renteniers zich achter een vennootschap om geen personenbelasting te moeten betalen.

Het tarief van de vennootschapsbelasting staat al een tijdje onder druk. Er is al geruime tijd een beweging die dat tarief omlaag wil. Andere Europese landen hebben de tarieven al verlaagd. Ook in België werd geroepen om lagere tarieven.


Er beweegt heel wat !

De Coördinatiecentra, een gunstregime voor bedrijven,  zijn verdwenen of verdwijnen binnenkort. Europa vond terecht dat dit soort belastingsvoordelen veel te groot waren.  

De notionele intrest heeft ervoor gezorgd dat voor vele bedrijven de belastingen zakken tot zelfs ver onder de 25 %. Veel minder dan de officiële tarieven en veel minder dan de personenbelasting die een gemiddelde werknemer betaalt.

Er zijn veel aftrekposten bijgekomen. Door veel kosten te maken kan men de belasting nog veel verder laten zakken door die kosten van de belastingen af te trekken.. Veel kosten zijn gerechtvaardigd, maar lang niet allemaal altijd.


Daarom vragen we :

Een Europese coördinatie van de vennootschapsbelasting, en de invoering van een minimumtarief, zodat landen hierop niet zullen concurreren.

Een uitgewerkte strijd tegen de vervennootschappelijking. Sommige mensen richten vennootschappen op, enkel om aan de personenbelasting te ontsnappen.

Een einde maken aan een bijzonder belastingregime voor Kmo’s : ofwel ben je een vennootschap, ofwel niet. Maar iets tussenin bestaat niet.

Verhoging van de minimumbezoldiging van bedrijfsleiders. Gedaan met mensen die zich achter een vennootschap verstoppen, maar eigenlijk geen bedrijf zijn.

Betere en frequentere controles, ook van de aftrekposten..

belastingen