Ethisch bankieren
Gepubliceerd door FAN_RJF
ETHISCHE ONDERGRENS VOOR INVESTERINGSBELEID BANKEN

WAT IS EEN ETHISCHE ONDERGRENS?
Met een ethische ondergrens geeft een financiële instelling aan welke investeringen voor haar, op basis van ethische criteria, onaanvaardbaar zijn. We verwachten dat financiële instellingen beleid met ethische ondergrenzen hanteert dat degelijk en publiek is.

INVESTEREN BANKEN DAN ONETHISCH?
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het risico dat een bank betrokken is bij schadelijke investeringen zeer hoog is. Onderzoek van Netwerk Vlaanderen toont aan dat banken investeren in:
bedrijven die ernstige of onomkeerbare milieuschade veroorzaken en bedrijven die de  leefomstandigheden van lokale bevolkingsgroepen ernstig schaden;
producenten van wapens die het Internationaal Humanitair recht schenden, of wapens exporteren naar landen die de mensenrechten systematisch schenden;
bedrijven die dictaturen en repressieve regimes van wezenlijke steun voorzien;
bedrijven die systematisch de basis-arbeidsrechten overtreden, zoals kinderarbeid, dwangarbeid, discriminatie, onderdrukking vakbondsvrijheid, ..

WAT HOUDT EEN DEGELIJK BELEID IN?
Een degelijk beleid houdt in dat er:
Degelijke criteria worden gehanteerd: het beleid concretiseert welke investeringen niet kunnen. De gehanteerde begrippen in het beleid wijken niet sterk af van definities uit gezaghebbende documenten (bijv. Universele Verklaring van de Rechten van de Mens).
Een ruim toepassingsgebied is: het beleid geldt voor alle investeringen en financieringen van de bankgroep.
Duidelijkheid over toepassing is: de bankgroep maakt publiek duidelijk met voorbeelden (namen of omschrijvingen van bedrijven/praktijken) welke investeringen wel doorgegaan zijn of welke niet.

WAAROM PLEITEN WIJ VOOR EEN ETHISCHE ONDERGRENS?
Geld kan als hefboom werken voor een leefbare en rechtvaardige wereld. Het is hoog tijd dat banken hiernaar gaan handelen. Een realistisch streven? Wij denken van wel – ondanks dat er een lange weg te gaan is. Diverse financiële instellingen hebben al stappen hebben gezet om schadelijke investeringen uit te sluiten.

HEEFT MIJN BANK AL EEN ETHISCHE ONDERGRENS?
Netwerk Vlaanderen onderzocht het risico op schadelijke investeringen bij acht banken actief in België. Op een schaal van ‘zeer laag’ tot ‘extreem hoog’, werd voor jaar 2010 het risico op schadelijke investeringen bij AXA, Citibank, BNP, en Deutsche Bank gecategoriseerd als ‘zeer hoog’; bij ING, KBC en Dexia als ‘hoog’ en bij Triodos was dit risico ‘laag’.

ETHISCHE ONDERGRENS VOOR INVESTERINGSBELEID BANKEN

FICHE

 

WAT IS EEN ETHISCHE ONDERGRENS?

Met een ethische ondergrens geeft een financiële instelling aan welke investeringen voor haar, op basis van ethische criteria, onaanvaardbaar zijn. We verwachten dat financiële instellingen beleid met ethische ondergrenzen hanteert dat degelijk en publiek is.

 

INVESTEREN BANKEN DAN ONETHISCH?

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het risico dat een bank betrokken is bij schadelijke investeringen [EV1] zeer hoog is. Onderzoek van Netwerk Vlaanderen toont aan dat banken investeren in:

·         bedrijven die ernstige of onomkeerbare milieuschade veroorzaken en bedrijven die de  leefomstandigheden van lokale bevolkingsgroepen ernstig schaden;

·         producenten van wapens die het Internationaal Humanitair recht schenden, of wapens exporteren naar landen die de mensenrechten systematisch schenden;

·         bedrijven die dictaturen en repressieve regimes van wezenlijke steun voorzien;

·         bedrijven die systematisch de basis-arbeidsrechten overtreden, zoals kinderarbeid, dwangarbeid, discriminatie, onderdrukking vakbondsvrijheid, ..

 

WAT HOUDT EEN DEGELIJK BELEID IN?

Een degelijk beleid houdt in dat er:

·         Degelijke criteria worden gehanteerd: het beleid concretiseert welke investeringen niet kunnen. De gehanteerde begrippen in het beleid wijken niet sterk af van definities uit gezaghebbende documenten (bijv. Universele Verklaring van de Rechten van de Mens).

·         Een ruim toepassingsgebied is: het beleid geldt voor alle investeringen en financieringen van de bankgroep.

·         Duidelijkheid over toepassing is: de bankgroep maakt publiek duidelijk met voorbeelden (namen of omschrijvingen van bedrijven/praktijken) welke investeringen wel doorgegaan zijn of welke niet.

 

WAAROM PLEITEN WIJ VOOR EEN ETHISCHE ONDERGRENS?

Geld kan als hefboom werken voor een leefbare en rechtvaardige wereld. Het is hoog tijd dat banken hiernaar gaan handelen. Een realistisch streven? Wij denken van wel – ondanks dat er een lange weg te gaan is. Diverse financiële instellingen hebben al stappen hebben gezet om schadelijke investeringen uit te sluiten.

 

HEEFT MIJN BANK AL EEN ETHISCHE ONDERGRENS?

Netwerk Vlaanderen onderzocht het risico op schadelijke investeringen bij acht banken actief in België. Op een schaal van ‘zeer laag’ tot ‘extreem hoog’, werd voor jaar 2010 het risico op schadelijke investeringen bij AXA, Citibank, BNP, en Deutsche Bank gecategoriseerd als ‘zeer hoog’; bij ING, KBC en Dexia als ‘hoog’ en bij Triodos was dit risico ‘laag’.


 [EV1]Rare manier van zeggen voor een bank… kunnen we een andere formulering vinden?

belastingen