Fiscale amnestie
Gepubliceerd door FAN_RJF
Wat is fiscale amnestie? Fiscale amnestie in België. De winnaars van de fiscale amnestie. Waarom wij tegen fiscale amnestie zijn.

Wat is fiscale amnestie?

Amnestie in algemene zin betekent kwijtschelding van straf of opheffing van strafbaarheid voor een gepleegd onrecht of misdaad. Bij fiscale amnestie is het gepleegde onrecht van fiscale aard. De dader  heeft zijn inkomsten of een deel daarvan niet aangegeven aan de overheid: het is een ‘zwart’ want niet gekend inkomen. Doordat de overheid geen weet heeft van dit inkomen wordt hierop geen belasting geheven.  Door fiscale amnestie wil de overheid de spons vegen over de fiscale misdaad van het niet aangeven van je inkomen op voorwaarde dat je dit inkomen bekend maakt of aangeeft en mits betaling van een boete. Doe je dit dan is het vroegere ‘zwarte’ inkomen ‘wit gewassen’. Alles is dan met de fiscus in orde en geregeld, daarom spreekt men ook over ‘fiscale regularisatie’. Door de aangifte van je ‘zwart geld’ en het betalen van de boete ben je bevrijd van verdere belasting op dit ‘witgewassen geld’ en daarom spreekt men ook over een ‘eenmalige bevrijdende aangifte’.

Fiscale amnestie in België

Tussen 1 januari en 31 december 2004 konden Belgen geld, dat zij in het buitenland hadden geplaatst, naar België repatriëren waardoor zij van een aantal fiscale verplichtingen werden bevrijd. Op de som van het gerepatrieerde kapitaal moest geen belasting maar wel een boete van 6 of 9 procent worden betaald.  Behalve geld uit criminele activiteiten kwamen alle soorten inkomen (aandelen, erfenissen, beroepsinkomsten, bedrijfswinsten, …) tot 2001 in aanmerking voor regularisatie. Sinds 2006 bestaat een permanente mogelijkheid tot regularisatie. Die wordt afgerekend tegen betaling van het normale belastingstarief en vanaf 2007 komt hier voor roerende ( uit financieel vermogen) en onroerende inkomsten (grond en gebouwen) een boete van 10% bij.

De winnaars van de fiscale amnestie

De fiscale amnestie van 2004 leverde 496 miljoen euro aan belastingen op. De permanente regularisatie sinds 2006 tot eind 2009 deed bijna 600 miljoen terugkeren naar België waarop 145 miljoen aan belastingen en boetes werd betaald. Die inkomsten zijn natuurlijk mooi meegenomen voor de overheid maar verbleken bij de tientallen miljarden aan zwarte inkomens die niet geregulariseerd worden. Wie gebruik maakte van de fiscale amnestie in 2004 betaalde enkel een belachelijk lage boete in verhouding tot wat men had moeten betalen als normale belasting. En zelfs voor wie gebruik maakt van de permanente regularisatie compenseren de opbrengsten van het voorheen ‘zwarte inkomen’ ruimschoots de normale belastingen en een eventuele boete die moet betaald worden.

Waarom wij tegen fiscale amnestie zijn

Omdat fiscale amnestie zowel ethisch als sociaal onaanvaardbaar zijn. Ethisch omdat het niet kan dat een overheid meewerkt aan het witwassen van zwart geld onder het mom dat het zo toch een beetje van de verloren belastinginkomsten recupereert. In plaats van fiscale amnestie pleiten wij voor een veel strengere aanpak van de fiscale fraude die een veelvoud van de fiscale amnestie of zelfs de permanente regularisatie zou kunnen opbrengen. Fiscale amnestie is ook sociaal onaanvaardbaar omdat het juist de hoge inkomens zijn die de grootste fiscale fraude plegen en dus ook het meest profiteren van de fiscale amnestie. Of zoals de slogan van FAN luidt : ‘Enkel gewone mensen betalen belastingen’.Fiscale amnestie versterkt dit alleen nog maar.

belastingen