FTT & Tobintaks
Gepubliceerd door FAN_RJF
Financiële Transactie Taks (FTT) en Tobintaks.
Wat is het ? Waarom zijn wij er voor? Wat brengt het op?

Wat is het ?

In onze eisen hebben we het over een financiële transactietaks (FTT) en over een belasting op munttransacties (currency transaction tax: CTT)
Een financiële transactietaks is een belasting op verhandeling van financiële producten.
Dat kan gaan over belasting op handel in alle financiële producten. Maar de belasting zou zich ook kunnen specifiek richten op specifieke financiële producten zoals aandelen, opties en allerlei  afgeleide producten (zoals derivaten) op de beurs.
De belasting op munttransacties is eigenlijk een vorm van belasting op een specifieke vorm van financiële transacties. Concreet is het een belasting op alle wisseltransacties tussen verschillende munten (euro naar yen, yen naar dollar, dollar naar pond, pond naar Singapore dollar/ Singapore dollar naar euro, enz.)
Deze belasting is een versie van de zogenaamde Tobintaks.
Wij zijn voorstander van een brede financiële transactie taks.
Maar we willen als eerste concrete stap een belasting op munttransacties. Die kan volgens ons het snelst en efficiëntst worden ingevoerd. In België werd hierover trouwens al een wet gestemd in 2004. Die bepaalt dat België de taks invoert als er een akkoord over bereikt wordt in de eurozone.
Het voorbije jaar kreeg de Financiële transactietaks (en ook de CTT) meer politieke steun (ook van België) dan ooit tevoren. Maar de tegenstand vanuit de financiële sector en vanuit de ministeries van financiën van heel wat landen blijft sterk.

Waarom zijn wij er voor?

Wij vinden de Financiële Transactietaks, en ook de beperktere belasting op munttransacties een uitstekend instrument dat men eigenlijk niet MAG ongebruikt laten.

  • Ten eerste zou zo’n taks de financiële speculatie beperken en helpen om financiële crisissen te voorkomen. Wanneer iemand één keer geld wisselt, of voor een langere termijn investeert in een financieel product ondervindt hij zo goed als geen hinder van de belasting (je spreekt hier over een belasting in tiendes of honderdsten van een percent). Kapitaal dat dagelijks of per seconde heen en weer flitst wordt door de taks wel snel weggevreten.
  • Een financiële transactie taks of een belasting op munttransacties zou veel, zeer veel geld kunnen opbrengen voor het voeren van een sociale politiek, voor ontwikkelingssamenwerking, of voor het financieren van ‘globale publieke ‘goederen’ zoals het beperken van de klimaatverandering


Wat brengt het op?

Op deze vraag kan je geen eenvoudig antwoord geven. Het hangt er van af welke financiële transacties je belast, en hoe zwaar je ze belast.
In grootteorde kom je , heel minimaal  geschat, met een  belasting op munttransacties toch al aan zowat vijfendertig miljard dollar (of tussen de 25 en 30 miljard euro). Voor de algemene belasting op financiële transacties is de mogelijke opbrengst nog veel groter , maar hangt die ook nog meer af van wat hoe zwaar wordt belast.
In grootteorde mag je toch rekenen op ruim 400 miljard dollar.
Ter vergelijking : men heeft berekend wat men in de komende jaren (tussen 2012 en 2017 per jaar zou nodig hebben om ontwikkelingssamenwerking genoeg te financieren (tussen de 168 en de 180 miljard $) en om de strijd tegen de klimaatverandering te financieren (165 miljard $).
In principe kan de hele kost ( 324 tot 336 miljard $) met een brede financiële transactietaks worden gedragen.

De invoering van een FTT zou een belangrijke bijdrage kunnen leveren tot het voorkomen van besparingen in de openbare sector, het aanpakken van de klimaatverandering en het verminderen van de globale armoede. Deze taks is zowel regulerend (stabilisering financiële markten en uiteindelijk stabilisering reële economie) als herverdelend (van rijk naar arm, daarom in Groot-Brittannië “de Robin Hood Tax”).

Multi-media:

belastingen