18
10/10
Belast me a.u.b !
Gepubliceerd door FAN- RJF, klik hier voor printbare versie
Het zijn niet alleen bekende miljardairs zoals Warren Buffett en Bill Gates (terwijl die wel intussen allerlei belastingparadijzen gebruikt om de belastingen in de VS te ontlopen) die zeggen dat er een belasting op vermogen moet komen, maar ronduit gewone “oude rijken” spreken zich ook in die zin uit.
Meer dan 2000 vermogende Amerikanen die vermogensbelastingen hebben betaald of verwachten er verschuldigd te zijn, hebben een oproep gelanceerd voor het behoud van de vermogensbelasting die als het ‘Responsible Wealth’ project werd uitgetekend door United for a Fair Economy.(Verenigd voor een rechtvaardige economie)

Het zijn niet alleen bekende miljardairs zoals Warren Buffett en Bill Gates (terwijl die wel intussen allerlei belastingparadijzen gebruikt om de belastingen in de VS te ontlopen) die zeggen dat er een belasting op vermogen moet komen, maar ronduit gewone “oude rijken” spreken zich ook in die zin uit.
Meer dan 2000 vermogende Amerikanen die vermogensbelastingen hebben betaald of verwachten er verschuldigd te zijn, hebben een oproep gelanceerd voor het behoud van de vermogensbelasting die als het ‘Responsible Wealth’ project werd uitgetekend door United for a Fair Economy.(Verenigd voor een rechtvaardige economie)
De ondertekenaars zijn onder andere hoogleraren, boeren, ondernemers en advocaten. Sommige ondertekenaars hebben een paar miljoen dollar, anderen tientallen miljoenen, maar zij zijn verenigd in de woorden van de oproep: "Wij geloven dat een permanente intrekking van de vermogensbelasting slecht zou zijn voor onze democratie, onze economie en onze samenleving."

De ondertekenaars van de oproep tot de Responsible Wealth belasting  (letterlijk vertaald: “belasting van de rijken die hun verantwoordelijkheid nemen” maar vrij vertaald: “vermogensbelasting” zoals wij het ook zeggen) zijn niet zomaar wat excentrieke zonderlingen, sommige zijn bekende miljardairs. Zij omvatten Forbes 400 leden zoals David E. Shaw, Julian Robertson, Jr, George Soros, John Sperling en Ted Turner. Alle zes de kinderen van David Rockefeller, de oudste Forbes 400 leden, hebben ook getekend.

Als gevolg van de Bush belastingverlagingen is de vermogensbelasting weggevallen in 2010, hij zou terug ingevoerd worden op 1 januari 2011, met een vrijstelling van $ 1 miljoen per persoon en een maximum tarief van 55%. In 2009 bedroeg de vrijstelling $ 3,5 miljoen per persoon en het toptarief was 45%.

De Responsible Wealth aanhangers  willen zelfs een vermogensbelasting op het niveau van 2009, met een nog lagere vrijstelling en hoger maximumtarief . Het is onduidelijk of het Congres tot een beslissing zal komen over de vermogensbelasting in de lamme zittingen na de verkiezingen.
Voor de Responsible Wealth aanhangers , is de vermogensbelasting  slechts één manier om fiscale billijkheid te bekomen. Zij bepleiten een progressieve vermogensbelasting .
Voor wat zij beschouwen als hun meest dringende zaken, doen zij een beroep op leden van het Congres , met de lokale mensen uit het bedrijfsleven op sleeptouw, en met het argument dat de belastingverlagingen van Bush niet verlengd moeten worden.

Wij willen u de oproep zelf niet onthouden:

"Wij geloven dat een permanente afschaffing van de vermogensbelasting slecht zou zijn voor onze democratie, onze economie en onze samenleving. Afschaffing van de vermogensbelasting , een constructief onderdeel van onze belastingstructuur gedurende 85 jaar , zou een ongelukkige erfenis betekenen voor de toekomstige generaties van Amerika.

Slechts de rijkste 0,27 procent van de gezinnen van onze natie op dit moment betaalt momenteel een vermogensbelasting . Afschaffing ervan zou de erfgenamen van Amerika's miljonairs en miljardairs nog maar eens verrijken, terwijl het families, die nu al worstelen om rond te komen, zwaar zou treffen in hun bestaan .

De miljarden dollars aan staats- en federale inkomsten die op die manier verloren gaan, zullen onvermijdelijk worden vervangen door een verhoging van belastingen voor diegenen die sowieso al  minder goed in staat om te betalen of door een vermindering van de Sociale Zekerheid , Medicare, bescherming van het milieu, en vele andere overheidsprogramma's , die belangrijk zijn voor het voortgezet welzijn van onze natie
Wij erkennen het belang van de bescherming van Amerika's familiebedrijven en kleine ondernemingen , en de vermogensbelasting  heeft vele bijzondere bepalingen die deze bescherming bieden.
Maar dit belang – de motivering die meestal wordt aangehaald door hen die ijveren tégen een vermogensbelasting  - kan worden aangepakt door een wijziging van het bestaande fiscale stelsel van de vermogensbelasting .
Laten we een vermogensbelasting instellen, en zeker niet afschaffen!"

Edward Anderson, een gepensioneerde managing partner, die in San Diego woont, herinnert zich nog het maximale federale tarief van de inkomstenbelasting van 90%.
"Nu wordt ons wijsgemaakt dat de wereld zal vergaan [wanneer de belastingen stijgen tot 40%]", zegt hij. Anderson is voorstander van het uitdoven van de Bush belastingverlagingen (het maximale tarief van de inkomstenbelasting van 35% zou toenemen tot 39,6%). En hij heeft de Responsible Wealth oproep ondertekend om de vermogensbelasting te behouden, hoewel een vermogensbelasting zou betekenen dat er minder overblijft voor zijn twee zonen en vijf kleinkinderen bij zijn dood.
Anderson's boodschap aan zijn collega's is de volgende: "Het is geweldig als mensen zeggen: 'U betuigt uw steun aan een vermogensbelasting! Zal dat u dan niet raken? En het antwoord is “ja en ja”. Ik begrijp niet waar de gedachten van de mensen zijn. Er is een morele verplichting voor het teruggeven van een deel van uw vermogen aan de volledige samenleving."

Voor wanneer een oproep voor het afschaffen van het bankgeheim, instellen van een vermogenskadaster en vermogensbelasting van een aantal bekende Belgische miljonairs en miljardairs?
Terwijl nu sommigen in sociaaleconomische kringen zoals VOKA luidop dromen van fiscale autonomie met als belangrijkste doel “het verlagen van de vennootschapsbelasting” zou het invoeren van een vermogensbelasting met als principe “laat de sterkste schouders ook de zwaarste lasten dragen” toch getuigen van meer beschaving.
Of is VOKA van mening dat een vermogensbelasting slecht is voor de democratie, de economie en de samenleving?

Eric Goeman, woordvoerder Attac Vlaanderen, voor FAN