15
10/10
België faalt in strijd tegen fraude
Gepubliceerd door FAN_RJF, klik hier voor printbare versie
We wisten het natuurlijk al lang en we zeggen het al jaren met FAN: de fraude (voor het grootste deel fiscaal en in minderheid sociaal) is een jaarlijkse roofoverval van miljarden euro. Men wil de gewone belastingbetaler opnieuw doen bezuinigen, lonen bevriezen, er is geen geld om de laagste pensioenen en uitkeringen omhoog te trekken, er is geen geld genoeg voor leerkrachten, de kleuterklassen zijn te groot, de ziekenhuisfactuur moet omhoog, enz.

Geert Schoorens, openbaar aanklager in Leuven, heeft in alle stilte de voorbije jaren gewerkt aan een rapport over de fraudebestrijding in België, een internationaal vergelijkend onderzoek in opdracht van de regering en in het bijzonder van Carl Devlies, Staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding. Het resultaat blijft verbijsterend: we moeten vaststellen dat België een paradijs is en blijft voor allerlei fraudeconstructies, zowel “verticale” als “horizontale” fraude. Natuurlijk is het moeilijk om volledig greep te krijgen op de omvang ervan want zoals we reeds wisten beschikken we niet over gecentraliseerde systemen en coördinatie om de problemen aan te pakken.
We willen voor alle geïnteresseerden en voor al diegenen die over tijd beschikken het rapport ter lezing aanbieden:

frauderapport België