07
02/11
Citaat OESO (Organisatie Europese Samenwerking en Ontwikkeling)
Gepubliceerd door FAN- RJF, klik hier voor printbare versie
In het OESO rapport van december 2010 stond het helder en duidelijk.

OESO rapport van december 2010: “De belastinginkomsten in de rijke landen zijn vorig jaar door de economische recessie gedaald tot het laagste niveau sinds begin jaren negentig. De opbrengsten uit belastingen daalden door de wereldwijde krimp van de economie en door de belastingverlagingen die werden ingezet om de economie te stimuleren”.