23
10/17
GROTE BELASTINGCADEAUS OP KAP VAN GEWONE BEVOLKING ZIJN PASSÉ
Gepubliceerd door FAN_RJF, klik hier voor printbare versie
Financieel Actie Netwerk springt in het oog op Brussels Beursplein
Het Financieel Actie Netwerk (FAN) organiseert op dinsdag 24 oktober een opmerkelijke en breed gesteunde actie in Brussel. In het teken van de strijd voor een veel rechtvaardiger en doordachter belastingsysteem.

"De regering-Michel brengt er werkelijk niks van terecht en toont geen enkele ernstige ambitie op dit vlak", zegt Jolien Pollet van het FAN. "Wij roepen de politiek op om deze passiviteit te doorbreken en eindelijk werk te maken van constructieve maatregelen die door de gewone inwoners van dit land op luid applaus zullen worden onthaald."

De zeer liberale regering-Michel wil graag de vennootschapsbelasting bij ons verlagen naar 25%, maar de Nederlandse regering gaat nog een stap verder: zij wil haar tarief laten zakken tot 21%. "Een fiscale race to the bottom die aandeelhouders in bedrijven rijker maakt maar verder alleen maar verliezers oplevert", beklemtoont het platform FAN. "In het regeerakkoord van Charles Michel was nooit sprake van een lagere vennootschapsbelasting, en toch belandde dit idee in het roemruchte Zomerakkoord. Hoe kan zoiets?"

De minister van Financiën, Johan Van Overtveldt (N-VA), houdt vol dat hij ervoor zal zorgen dat de lagere vennootschapsbelasting geen extra gat in de staatsfinanciën zal slaan. Maar dat is zeer ongeloofwaardig en twijfelachtig. Vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) zegt dat de regering ervoor kiest om eerst ‘de lasten’ voor bedrijven te verlagen. "Zo worden we met de rug tegen de muur gezet en worden we verplicht te besparen om de hervormingen te financieren", onthult De Croo. Lees: de werkende bevolking zal eens te meer het gelag mogen betalen. Zelfs de Hoge Raad voor Financiën is bang dat de lagere vennootschapsbelasting - geraamde kostprijs: 5 miljard euro - een enorm gat zal slaan in de overheidsinkomsten.
Van Overtveldt beweert dat hij achterpoorten voor grote bedrijven wil sluiten, maar is dat écht te verwachten van deze minister en van deze regering? Een met veel poeha aangekondigde 'effectentaks' dreigt een maat voor niets te worden: makkelijk te omzeilen en heus geen gevaar voor de grote fortuinen.
Zelfs het IMF steunt de vraag van het FAN en pleit voor hogere belastingen op inkomsten uit fortuinen of vermogens, want de belasting op arbeid, de consumptiebelastingen, … zijn al torenhoog. Het wordt stilaan onbetaalbaar voor de werkende bevolking.

De organisaties van het FAN maken zich niet de minste illusies: voor lobbyisten van grote ondernemingen en grote vermogens zullen de belastingen nooit genoeg kunnen worden verlaagd. "Laten we een einde maken aan deze zinloze race to the bottom en werk maken van een harmonisering van de vennootschapsbelasting in Europees perspectief."

Concreet heeft het FAN zeer precieze voorstellen en eisen:
- maak een Europese minimumbelasting van 25% op de winsten van vennootschappen
- laat België in Europa en wereldwijd een vuist maken in de strijd tegen fiscale fraude, belastingontwijking en belastingontduiking
- verplicht multinationals om te rapporteren welke winsten ze in welke landen verwezenlijken (om ze overal juist en genoeg te belasten)
- maak korte metten met de 'notionele intrestaftrek', die ons veel geld kost en weinig maatschappelijke meerwaarde heeft
- ga eindelijk in op de juiste vraag van de EU om onrechtmatig toegekende belastingvoordelen terug te eisen van multinationals
- ontmoedig het gebruik van managementvennootschappen, een praktijk die ons veel belastinginkomsten kost
- hervat het Belgische pleidooi voor een internationale heffing op financiële transacties (Tobintaks) (deze regering is nu tegen zo’n taks)
- hef een meerwaardebelasting wanneer mensen met grote fortuinen activa met veel winst van de hand doen
- hef een faire taks op grote fortuinen en op vermogenswinsten

Nog vragen over dit persbericht?
Mail naar jolien.pollet@acv-csc.be

EXTRA INFORMATIE

Over de actie op dinsdag 24 oktober:
we huurden een 'skyfall' van 10 meter hoog waar de actievoerders benji-jump-gewijs af kunnen springen. Met de actie zal de race to the bottom in de vennootschapsbelasting worden uitgebeeld. Ook minister Van Overtveldt zal 'symbolisch' mee springen. En 'de gewone werknemer', die mag bovenaan blijven bengelen. De actie vindt plaats op het Brusselse Beursplein en loopt van 14.00u tot 16.00u.

Over de vennootschapsbelasting in België:
de regering-Michel wil de vennootschapsbelasting gestadig verminderen van 33,99% nu naar 25% in 2020. 
Voor de jaren 2018 en 2019 mikt de regering op een vennootschapsbelasting van 29%.
Voor KMO's zou deze belasting vanaf 2018 neerkomen op 20%, op de eerste schijf winst van 100.000 euro.