08
06/16
Tax Justice Day, 9 juni 2016
Gepubliceerd door FAN- RJF, klik hier voor printbare versie
Belastingvoordelen voor de grote vennootschappen.
Gans het jaar solden.

In België werkt de economie voornamelijk om de rijkste 1O% nog meer te verrijken. Door meer fiscale rechtvaardigheid te eisen, strijden het Financieel Actie Netwerk (FAN) en le Réseau pour la Justice Fiscale (RJF) in het belang van 90% van de bevolking.

Ook voor jou dus!

Tussen 2005 en 2014 schonk België 942 miljoen euro belastingvoordelen cadeau aan 35 multinationals. Nu de Europese Commissie België de aanbeveling deed om deze cadeau’s terug te vragen, gaat de regering Michel in tegen deze Europese beslissing, zogezegd om de fiscale concurrentiepositie te verdedigen. Nochtans aarzelden ze niet, om een hele reeks brutale bezuinigingsmaatregelen uit te voeren en nieuwe taksen zoals de Turtelaks die alleen de gewone mensen treffen in te voeren.

Kers op de taart : fiscale ontwijking die op grote schaal wordt toegepast- blootgelegd in de “Panama papers”- liet onze overheid tientallen miljarden verliezen.

 

Belastingontwijking op grote schaal. 

Rijke belastingplichtigen en multinationals gebruiken schermvennootschappen in belastingparadijzen om hun patrimonium te verbergen. De 732 Belgen of Belgische inwoners die werden geïdentifieerd in de “Panama Papers” zijn echter nog maar het topje van de ijsberg.Wanneer zal de politiek eindelijk de ogen openen om de ondoorzichtige circuits te sluiten, die dienen om fraude te plegen en belastingontwijking mogelijk maken, corruptiegeld wit te wassen en terrorisme te financieren?


Fiscale cadeau’s 

Op 3 februari liet de Europese Commissie aan de regering Michel weten dat ze een diepgaand onderzoek zou instellen naar  het systeem van zogenaamde Excess profit rulings. De 35 betrokken vennootschappen hebben meer dan 2 miljard zogenaamde “super profits” gerealiseerd tussen 2005 en 2014 . Onder hen : Atlas Copco, AB InBev, BP, CELIO, WABCO, BASF, Proximus, ONTEX, OMEGA PHARMA GROUP INTERNATIONAL.en KINEPOLIS Group.

Deze super winsten worden niet belast in België, maar ook niet in het buitenland. Voor Europa is dit duidelijk illegale staatssteun.

 

Twee maten- twee gewichten 

- 942 miljoen € cadeau’s aan de grootste multinationals
- 5 miljard 860 miljoen € loonsubsidies (met de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing)
- 2 miljard € 600 miljoen aangeboden aan bedrijven door de index sprong
- 382 miljoen € door de verscherping van de toegang tot vervroegd pensioen (private + publieke sector)
- 30 miljard € beschikbaar voor degenen die belastingen ontwijken en  -ontduiken en fiscale optimalisatiegebruiken


En op datzelfde ogenblik recupereerde de overheid...
- 385 miljoen € door het verminderen of gewoon schrappen van werkloosheidsuitkeringen
- 558 miljoen € door een indexsprong in de openbare diensten (federale en gefedereerde entiteiten), terwijl tegelijkertijd de lonen van de bedrijfsleideres van de grootste ondernemingen toenam met 17% tussen 2014 en 2015.
- 712 miljoen € door een verhoging van de BTW op elektriciteit
- 2,3 miljard € door besparingen in de openbare diensten

 

Belastingvoordelen voor bedrijven en hoge inkomensbetekenen m.a.w.:
- verloren inkomsten voor de overheid, die normaal gezien kunnen worden gebruikt om de pensioenen en de sociale uitkeringen te verhogen, voor efficiënt openbaar vervoer, om Justitie beter te laten functioneren , voor openbare investeringen, om banen te creëren, klimaatdoelstellingen te bereiken, een betere terugbetaling in degezondheidszorg , armoede tegen te gaan, de laagste leeflonen en pensioenen te verhogen,...
-verloren inkomsten voor de overgrote meerderheid van mensen , waar die nu nochtans een grote behoefte hebben om fatsoenlijk te leven.
De politiek van cadeau’s aan grote bedrijven versterkt de ongelijkheid en de concentratie van rijkdom in de handen van enkelen. Wereldwijd bezitten de 62 rijkste mensen zoveel als de armste 3,6 miljard.


Dat willen we echter niet. Niet in België , maar ook niet elders!

 

Vechten tegen belastingontwijking 

 

Sinds meer dan dertig jaren zijn wij in België en Europa getuige van de langzame en voortschrijdende ontmanteling en zelfs privatisering van openbare diensten: gezondheidszorg, openbaar vervoer, de post, belastingadministratie, justitie en gevangeniswezen, onderwijs, cultuur, openbare huisvesting, kinderopvang, rusthuizen, … en zo meer; geen enkele sector wordt gespaard.

De overheidsschuld wordt er bijgehaald als voornaamste argument ter verdediging van de gerealiseerde besparingen.

Is er geen geld meer in de staatskas? België en Europa zijn nochtans nog nooit zo rijk geweest … maar een belangrijk deel van die rijkdom komt slechts aan enkelen ten goede!

‘Offshore leaks’, ‘Luxleaks’, ‘Swissleaks’ en zeer onlangs nog de ‘Panama Papers’ hebben grootschalige belastingontwijking aan het licht gebracht, ontwijking die de overheid en dus de publieke schatkist tientallen miljarden heeft doen verliezen. Rijke belastingplichtigen en multinationale ondernemingen maken gebruik van onzichtbare bedrijven in belastingparadijzen om er hun vermogens aan het zicht van de fiscus te onttrekken. De 732 Belgen of Belgische ingezetenen die door de ‘Panama Papers’ geïdentificeerd zijn, vormen slechts het topje van een ijsberg van een echte “bedrijfstak van fiscale optimalisering” (= belastingontduiking) die systematisch met de steun van banken, advocaten- en revisorenkantoren wordt georganiseerd.

 

Een rechtvaardige fiscaliteit zou alle besparingen overbodig maken die thans gebeuren op de rug van de burgers, die het minst over eigen middelen beschikken.

 

Een andere fiscaliteit is mogelijk 

Daarom eisen het FAN en RJF:
- De opheffing van het fiscale bankgeheim in België, en de verplichting om van financiële tussenpersonen alle informatie te bekomen, nodig om de vermogens van alle Belgische belastingbetalers in kaart te brengen.
- De afschaffing van de notionele interestaftrek.
- De oprichting van een vermogenskadaster
- Een progressieve belasting op fortuinen boven 1.000.000 euro.
- Verplichte publicatie door transnationale bedrijven van een land-per-land-rapportering van hun activiteiten, zakencijfer, werknemers, winsten en de erop betaalde belastingen. Dit zou de mechanismen van belastingontwijking blootleggen en bedrijven belastingen laten betalen in die landen waar hun activiteiten daadwerkelijk plaatsvinden.
- Een belasting op financiële transacties

 

 

 

De leden van FAN (Financieel Actie Netwerk) zijn: ABVV, ACLVB, ACV, ATTAC-VLAANDEREN, BBL, FAIRFIN, KWB, LBC-NVK, LEF, MASEREELFONDS, OXFAM-SOLIDARITEIT en 11.11.11

 

Onder het motto ‘Mensen zijn geen afval’ voert het Financieel Actie Netwerk (FAN) momenteel een uitgebreide campagne voor rechtvaardige belastingen in functie van Tax Justice Day (9 juni 2016).

Wij maken daarbij ook gebruik van Facebook.

https://www.facebook.com/FinancieelActieNetwerk/