08
06/16
Van Overtveldt stelt speculatietaks in vraag (De Morgen)
Gepubliceerd door FAN- RJF, klik hier voor printbare versie
Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) stelt de onlangs ingevoerde speculatietaks opnieuw in vraag. De taks lijkt niet alleen minder op te brengen dan verwacht, maar zou ook de beurstaks naar beneden halen. "Bijsturen, afvoeren, vervangen door iets anders in de fiscale sfeer? Dat zijn allemaal mogelijkheden die bekeken moeten worden."

 

De politiek erg geladen speculatietaks maakte vorig jaar deel uit van het compromis rond de taxshift. Particuliere beleggers die beursgenoteerde aandelen, opties en warrants binnen de zes maanden weer verkopen, moeten voortaan 33 procent belasting slikken op de meerwaarde.
De impact dreigt echter negatief uit te draaien, vreest Van Overtveldt. "De eerste cijfers die we nu krijgen wijzen erop dat het geen succes is", zei hij in de marge van een werkbezoek aan New York. "De ontvangsten blijven beneden wat gebudgetteerd werd. Bovendien menen we toch ook wel wat impact te zien op de inkomsten van de beurstaks."

Koele minnaar
Het is een beeld dat strookt met signalen die eerder al opdoken, maar een cijfermatig onderbouwde evaluatie is pas voor de komende weken. Bevestigt die de vermoedens, dan zal opnieuw "heel ernstig naar dat vehikel gekeken moeten worden", waarschuwt Van Overtveldt. Zelf was hij steeds een koele minnaar van de taks die ook in beurskringen en door kleine beleggers wordt uitgespuwd.

"Als de evaluatie aantoont dat het directe effect van de speculatietaks en het indirecte effect op bijvoorbeeld de beurstaks niet positief is, dan zal ik de eerste zijn om te verdedigen dat we iets moeten doen", onderstreept de N-VA-minister. Tegen de begrotingsopmaak zou die evaluatie er zeker moeten zijn.
Die opmaak belooft nog "erg zwaar" te worden, bevestigde Van Overtveldt voorts. Net als in de jaren nadien. De terreurdreiging en de aanslagen hebben hun effect niet gemist, al lijkt de 8 à 9 miljard die het Rekenhof lanceerde tegen het eind van de legislatuur hem misschien toch wat te hoog geschat. "Maar ook 5 à 6 miljard zou een gigantische inspanning zijn."

Begrotingsinspanning
In de N-VA-kaarten laat Van Overtveldt nog niet kijken. "Als je een serieuze begrotingsinspanning doet, moet je naar besparingen kijken en eventueel ook naar nieuwe inkomsten", klonk het. "Ik ga geen voorafnames doen, we zien wat er op tafel komt. Wij zullen uiteraard ook voorbereid aan tafel komen."
Wel verwacht de Vlaams-nationalist nu toch stilaan eens duidelijkheid van CD&V over diens plannen rond een vermogenswinstbelasting. "Werk je met een vrijstelling voor kleinere meerwaarden? Quid vermogensverliezen? Wat doe je met mensen die meerwaarden of vermogenswinsten herinvesteren? Van zij die per se in die richting willen gaan, zou ik toch graag wat concreter weten wat men bedoelt."

Botte bijl
Want ook hier loert het gevaar waar de speculatietaks nu tegenaan kijkt, waarschuwt de minister. "We moeten toch heel goed nadenken en afwegen wat we doen. Willen we iets dat echt geld opbrengt, of meer iets symbolisch waarmee we met de botte bijl op de rijken mikken, waarvan we weten dat ze dan toch het hazenpad kiezen?"
Een zaligmakende oplossing is een vermogenswinstbelasting in elk geval niet, beklemtoont de N-VA'er. Kijk alleen al naar de vergrijzingskosten. "Dat alleen willen financieren via de inkomstenzijde, dat is een utopie. Zij die denken dat ze de begroting kunnen saneren met kapitaal- of vermogenswinstbelastingen, die dwalen."

Vennootschapsbelasting
Zelf zal Van Overtveldt zijn huiswerk klaar hebben, verzekert hij. De minister van Financiën kreeg bij de vorige begrotingsronde immers de opdracht om een hervorming van de vennootschapsbelasting uit te tekenen. "Of we dat nu bij de begrotingscontrole meteen zullen doordrukken, dat laat ik in het midden. Als het kan, des te beter. Met het najaar kan ik ook leven, maar in ieder geval dit jaar."
Volgens Van Overtveldt is de nood immers hoog. Het Belgische basistarief hoort met 34 procent tot de hoogste in de eurozone, terwijl allerhande aftrekken en uitzonderingen wegvallen. Om de excess profit rulings niet te noemen. "En we merken dat Europa nu ook stilaan naar de notionele intrestaftrek begint te kijken."

KMO's
De hervorming zal in elk geval voldoende oog moeten hebben voor de Belgische kmo's. "Je moet de multinationals niet wegjagen, wie heeft daar in godsnaam belang bij? Maar je moet wel zorgen dat de kmo's, die vaak het dichtst bij die 34 procent aanleunen, ook een wat lager tarief gaan genieten", aldus nog de econoom vanuit New York.