09
02/16
Tobintaks maakt woonkrediet duurder? Niet echt
Gepubliceerd door FAN- RJF, klik hier voor printbare versie
'Hoe de tobintaks uw woonkrediet duurder maakt', titelt De Standaard, 3 februari. Zijn de tegenstanders van de invoering van de tobintaks weer aan het werk? De titel is alvast het gevolg van nieuwe uitspraken van het Agentschap van de Schuld – de overheidsinstelling die de Belgische publieke schuld beheert. Volgens deze instelling zou de Financiële Transactietaks (de technische naam voor de tobintaks) uw en mijn woonlening duurder maken.

Het is de zoveelste poging om met wankele argumenten de Europese invoering van de tobintaks tegen te houden. 11.11.11 is niet onder de indruk.
Niet de FTT, maar financiële instabiliteit jaagt de belastingbetaler op kosten.
Ok, even de feiten. Volgens het Agentschap van de Schuld zou de invoering van de tobintaks de rente op de staatsschuld doen stijgen en via die weg ook onze woonlening beïnvloeden. Banken zouden immers de kosten van de stijgende obligatierente doorrekenen aan hun klanten.. Bij de lancering van het voorstel voor de FTT in 2011, erkende de Europese Commissie dat het financieren van de overheidsschuld duurder zou kunnen worden. Het plan houdt dan ook rekening met dat effect en voorziet een duaal tarief: 0.1% voor aandelen en obligaties, 0.01% voor afgeleide producten. De producten die banken inslaan in kader van hun liquiditeitsbeheer zijn net die afgeleide producten en vallen onder het verlaagde tarief van 0.01%.
Tegelijk wordt nog onderhandeld over de concrete uitwerking van de taks en is de mogelijke impact op de overheidsschuld een aandachtspunt. In het oorspronkelijke voorstel stelde de Commissie alvast voor de beheerders van de publieke schuld vrij te stellen. Dat zou de financieringskost voor overheden doen dalen en de primaire markt voor overheidsobligaties aantrekkelijker maken voor investeerders waardoor de rentetarieven kunnen verlagen. Bovendien brengt de taks ook middelen in het laatje, waardoor de schuldenlast van overheden weer kan dalen.
Ten slotte, waar het Agentschap van de Schuld en de minister aan voorbij gaat is - niet onbelangrijk - dat de FTT net zorgt voor meer stabiliteit op de financiële markten. Wat de openbare schuld pas echt duur maakt, is namelijk onrust op de financiële markten. Volgens het Agentschap van de Schuld betekent een stijging van de rentevoeten met 10 basispunten een meerkost voor de schatkist van 50 miljoen euro. Tijdens de Europese schuldencrisis steeg de rente op nieuwe lange termijn obligaties met 150 basispunten. Volgens de redenering van het Agentschap van de Schuld betekende dat een meerkost van 750 miljoen euro.
Laat het duidelijk zijn: niet de FTT, maar financiële instabiliteit jaagt de belastingbetaler op kosten.


http://www.11.be/component/zoo/item/tobintaks-maakt-woonkrediet-duurder-niet-echt