09
02/16
Open brief: België moet gaspedaal indrukken voor FTT
Gepubliceerd door FAN- RJF, klik hier voor printbare versie
Op 8 december 2015 vond in Brussel een topvergadering van ministers van financien plaats. Op de agenda stond ook de concrete invulling van de FTT.
Samen met collega's uit het brede middenveld schreven we een brief aan premier Michel met de vraag op het gaspedaal te gaan staan om snel tot een akkoord te komen. Bovendien vragen we een sterk engagement om de middelen die de FTT oplevert deels aan te wenden voor klimaatfinanciering. Dergelijk engagement zou een bijzonder krachtig signaal betekenen in de discussie over klimaatfinanciering in Parijs.

Geachte premier,
Geachte heer Charles Michel,
Na de enorme klap die Parijs te verwerken kreeg, kan het begin volgende maand haar naam als 'Lichtstad' terug waarmaken. Als alles goed gaat, zal Parijs de geschiedenis ingaan als de plek waar een bindend en universeel klimaatakkoord werd gesloten. Een akkoord dat er eindelijk in slaagt de uitstoot van broeikasgassen binnen de gevarenzone te houden. Dat akkoord kan er maar komen als de ontwikkelde landen voldoende geld vrijmaken voor de ontwikkelingslanden om zich aan te passen aan de klimaatverandering. Ook in eigen land zijn bijkomende investeringen broodnodig.
Vandaag is dus meer dan ooit een tijd om te investeren: in duurzame energie, in nieuwe technologie, in groene infrastructuur zowel bij ons als in ontwikkelingslanden. Economen zijn het er ook over eens dat de tijd er rijp voor is. Zo vraagt gerenommeerd ongelijkheidexpert Tony Atkinson zich af waarom we vandaag niet massaal investeren: de noden waren nog nooit zo hoog en de omstandigheden - met de lage rentestand - nog nooit zo gunstig.
Op 8 december - in de marge van de top van Europese ministers van financiën - staat nogmaals een vergadering gepland van de 11 EU landen die principieel voorstander zijn van een Financiële Transactietaks. Nogmaals dient zich een enorme kans aan om de nodige middelen te vinden om die investeringen mogelijk te maken. De gesprekken lopen al bijna 5 jaar en nog steeds is er geen akkoord over de concrete invulling van de taks. Nochtans is het een uniek instrument. Een minieme belasting op financiële transacties zoals aandelen, obligaties en allerlei afgeleide producten kan volgens de Europese Commissie 35 miljard euro per jaar opbrengen. Daar blijft het niet bij, want de taks zorgt ook voor stabiliteit op de financiële markten die investeringen op lange termijn in de reële economie mogelijk maakt.
Tot voor kort leek u dat ook te beseffen. Als minister van ontwikkelingssamenwerking in de regering Leterme wierp u zich op als actief verdediger van de taks in Europese en internationale gremia. In het regeerakkoord schrijft u dat België constructief zal meewerken aan de invoering van de FTT op Europees niveau. Dat stelde ons gerust, maar vandaag kunnen we ons niet van de indruk ontdoen dat u het geweer van schouder lijkt te veranderen.
Terwijl de onderhandelingen blijven aanslepen, wijst ook de internationale pers België aan als één van de landen die de hakken in het zand zet. In zijn beleidsnota was de minister van financiën wel bijzonder negatief over de taks. 'België kan zich moeilijk vinden in het voorstel van de Commissie', staat er letterlijk. De redenen van die aarzeling overtuigen ons niet. Dat de FTT mogelijk schade zou toebrengen aan onze bedrijven of de pensioenspaarder zou treffen horen we al langer. Die argumenten werden ook weerlegd door impactstudies van de Europese Commissie. De FTT wil net duurzame investeringen in de reële economie belonen en treft vooral speculatief flitskapitaal.
In december krijgt ons land dus opnieuw de kans om dat jarenlange engagement eindelijk waar te maken. Na jaren aanmodderen is het eindelijk tijd om knopen door te hakken, en daarvoor rekenen we op u, meneer de premier. België moet nu het gaspedaal indrukken zodat de FTT eindelijk uit de startblokken kan. Bovendien krijgt u de mogelijkheid om na de moeizame gesprekken over een Belgisch klimaatakkoord, ons land op de international scène terug in een positief daglicht te plaatsen.
U kan de opbrengsten van de FTT immers gebruiken voor de broodnodige investeringen in klimaatbeleid, sociale noden en duurzame ontwikkeling, zowel hier als in het Zuiden. Dergelijke open doelkans mag u toch niet missen?

Met vriendelijke groeten,
Bogdan Vanden Berghe, directeur 11.11.11
Arnaud Zacharie, secrétaire général CNCD-11.11.11
Stefaan Declercq, Algemeen secretaris Oxfam-Solidariteit
Marc Leemans, voorzitter ACV
Marie-Hélène Ska, secrétaire général CSC
Rudy De Leeuw, voorzitter ABVV
Marc Goblet, secrétaire général FGTB
Eric Goeman, woordvoerder Attac-Vlaanderen