06
02/16
Zo denken Belgen over belastingen
Gepubliceerd door FAN- RJF, klik hier voor printbare versie
Grote vermogens moeten meer belast worden, vinden vier op de vijf Belgen. Voor de laagste inkomens moeten de belastingen dan weer verder omlaag. Dat blijkt uit onderzoek van de Leuvense professoren Swyngedouw, Abts en Meuleman.

Op 10 oktober 2015 kreeg de taxshift van de regering-Michel zijn beslag. In totaal wordt voor 7,2 miljard euro aan belastingen verschoven: van de lasten op arbeid naar andere belastingen. Een veelgehoorde kritiek op die taxshift is dat er te weinig gekeken is naar de vermogenden.

Maar hoe denken de Belgen over belastingen?

1. Werkgelegenheid en pensioenen zijn belangrijker
Hoewel het eerste politieke jaar van de regering-Michel voor een belangrijk stuk gedomineerd werd door de discussie over de taxshift, waren belastingen en begroting nochtans niet het thema dat de kiezer het meest beroerde. Werkgelegenheid, gezondheidszorg, pensioenen, onderwijs en sociale zekerheid zijn onderwerpen die de kiezers meer bezighouden.
2. Belastingen op arbeid wekken meeste weerstand op
De belastingen op arbeid wekken nog altijd de meeste weerstand op bij de Belgen. Bijna acht op de tien landgenoten pleiten ervoor dat die belastingen omlaag gaan.
Uit de bevraging blijkt ook dat 78 procent van de kiezers voorstander is van een hogere belasting op grote vermogens. Iets wat toch voor een stuk ontbreekt in de taxshift.
3. Veel steun voor lagere belastingen op lage inkomens
Onze personenbelasting wordt gekenmerkt door zijn progressiviteit. De zwaarste schouders dragen de zwaarste lasten. En de overgrote meerderheid van de Belgen heeft geen probleem met die progressiviteit, integendeel.
4. Zelfstandigen vertonen een hoge mate van taks-aversie
Zelfstandigen zijn beduidend minder gewonnen voor progressiviteit in het belastingsysteem en vertonen een hoge mate van taks-aversie. Dat komt, volgens de onderzoekers, wellicht omdat zij meer dan werknemers zicht hebben op welke middelen naar de fiscus gaan.
5. Taks-aversie en stemgedrag
Er is verrassend genoeg geen sterke relatie tussen stemgedrag en opvattingen over belastingen. Er bestaan volgens de onderzoekers amper significante verschillen tussen de verschillende electoraten.

http://www.standaard.be/cnt/dmf20151127_01992351