06
02/16
“Notionele interestaftrek leverde multinationals 40 miljard euro op”
Gepubliceerd door FAN- RJF, klik hier voor printbare versie
40 miljard euro. Zoveel hebben multinationals de laatste tien jaar uitgespaard dankzij de notionele interestafrek. De extreemlinkse partij PVDA vraagt om de maatregel af te schaffen.

De notionele interestaftrek viert haar tiende verjaardag. Het belastingvoordeel werd ingevoerd om buitenlandse investeringen aan te trekken, maar ligt al langer onder vuur. Een aantal multinationals gebruikte de aftrek om winsten goedkoop in ons land te parkeren, zonder dat er ook echt economische activiteit werd ontwikkeld.

De afgelopen tien jaar bedroeg het totale fiscale voordeel voor alle bedrijven samen 40 miljard euro. Dat blijkt uit cijfers van de FOD Financiën, aangevuld met prognoses van de PVDA-studiedienst voor de jaren 2013 tot 2015.

Spontane regularisatie van fiscale zondaars leverde al 62,3 miljoen euro op
De 384 afgehandelde dossiers waarbij fiscale zondaars spontaan een regularisatie hebben aangevraagd in het kader van de BBI-instructie waren goed voor 62,3 miljoen euro aan rechtzettingen. Daarvan is 59,1 miljoen euro intussen betaald. Dat heeft minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) in de Kamer verklaard. De instructie wordt door de auditeur van de Raad van State onder vuur wordt genomen.
 
De Bijzondere Belastinginspectie (BBI) werkte een interne instructie uit nadat eind 2013 het laatste rondje fiscale amnestie was afgelopen. Nadien bleken nog steeds fiscale zondaars een regeling te zoeken voor hun niet-aangegeven inkomsten. De instructie kwam tot stand om te voorkomen dat de betrokkenen fiscaal zouden gaan "shoppen" bij de verschillende controleurs om een zo gunstig mogelijke regeling uit de brand te slepen.

Oppositiepartij sp.a trok evenwel naar de Raad van State tegen de instructie. De tarieven voor een regularisatie waren volgens de Vlaamse socialisten immers te laag. De auditeur bij de Raad van State adviseert de vernietiging van de instructie. Verschillende Kamerleden voelden minister Van Overtveldt in de bevoegde Kamercommissie aan de tand over hoe het zit met de verdere behandeling van de betrokken dossiers.

Kritiek
 
'U creëert een onwettige situatie en verdedigt die nadien'
PETER VANVELTHOVEN (SP.A)

De minister lichtte toe dat er op 11 januari 2016 1.598 dossiers waren ingediend onder de aangevochten instructie. Daarvan waren er 384 afgehandeld. Er is nog een 'stock' van 1.214 dossiers. "Het resultaat van de behandelde spontane rechtzettingen is een gevestigd bedrag van 61,7 miljoen euro aan inkomstenbelastingen en 0,6 miljoen euro aan btw, of in totaal 62,3 miljoen euro", aldus Van Overtveldt. Daarvan werd dus al 95 procent betaald. De verhoging van de belastbare grondslag bedroeg 224,4 miljoen euro voor de inkomstenbelastingen.

De minister gaf nog aan dat de stock aan dossiers verder zal worden afgehandeld - hij preciseerde evenwel niet of dit via de instructie zal gebeuren - en dat de fiscus de gesloten akkoorden zal respecteren. "Dit behoort tot de beginselen van behoorlijk bestuur en tot de principes van de rechtszekerheid", luidde het.

Peter Vanvelthoven (sp.a) noemde het antwoord van de minister een "aanfluiting van de rechtsstaat. U creëert een onwettige situatie en verdedigt die nadien. Er is niks aan de hand, we doen gewoon verder."

Ahmed Laaouej (PS) waarschuwde ervoor de administratie niet in de problemen te brengen, terwijl Georges Gilkinet (Ecolo) het over een kafkaiaanse situatie had. "U creëert juridische onzekerheid naast fiscale onrechtvaardigheid", aldus Gilkinet, die daarin werd bijgetreden door Marco Van Hees (PVDA).

http://www.demorgen.be/economie/spontane-regularisatie-van-fiscale-zondaars-leverde-al-62-3-miljoen-euro-op-b8b9d077/