06
02/16
Uitstel voor fiscale regularisatie
Gepubliceerd door FAN- RJF, klik hier voor printbare versie
De fiscale regularisatie die de regering Michel plant loopt vertraging op. Ze wordt uit de programmawet gehaald en zal dus niet in werking treden op 1 januari, zoals minister Johan Van Overtveldt (N-VA) gehoopt had.

Met de fiscale regularisatie wil de regering 250 miljoen euro ophalen. Maar de Raad van State laat zich in een advies kritisch uit voor de regeling. Die zou immers ook slaan op een aantal regionale belastingen. En dat kan niet zonder samenwerkingsakkoord met de gewesten. Vooral met Wallonië en Brussel moet er nog stevig overlegd worden.
Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) probeerde daar al een mouw aan te passen, maar de nieuwe teksten stuiten nog op verzet bij de Raad van State.
Op het kabinet is te horen dat men ook deze nieuwe kritiek kon weerleggen. Maar uit respect voor de gewesten wordt de timing aangepast, zodat het punt kan worden besproken in het Overlegcomité. Nog volgens het kabinet zal de beslissing budgettair quasi geen gevolgen hebben.
Het gaat om een bijzonder technische kwestie. De federale regeling voorziet de mogelijkheid om verjaarde kapitalen te regulariseren. Als de fiscale zondaar niet meer kan aantonen welk deel van dat kapitaal wit of zwart was, wordt het volledige kapitaal belast tegen 36 procent.
Maar daar wringt volgens de Raad van State net het schoentje. Als de fiscale zondaar de oorsprong van dat kapitaal niet kan aantonen, is het goed mogelijk dat op dat kapitaal gewestelijke belastingen ontdoken zijn. En die kan de federale overheid niet regulariseren zonder samenwerkingsovereenkomst.
De Raad van State raadt aan om die bepaling te schrappen. Maar daardoor zou de fiscale regularisatie almaar minder aantrekkelijk worden en zal het ook steeds moeilijker worden om de vooropgestelde 250 miljoen euro binnen te halen.

Groen: ''Yanis' Van Overtveldt'
Groen-fractieleider Kristof Calvo was in de Kamer niet mals voor Van Overtveldt. Hij had het over 'het brokkenparcours van Johan 'Yanis' Van Overtveldt', een verwijzing naar de voormalige Griekse minister van Financiën. Ook de taxshift kwam aan bod: 'Die wil u deze week al laten goedkeuren terwijl er nog geen enkele tekst is ingediend in het parlement', aldus Calvo.
Bij Van Overtveldt is te horen dat de teksten op dat moment wel al ingediend waren.
 'Met drukproef, handtekeningen en alles erop en eraan.'

http://www.standaard.be/cnt/dmf20151210_02014634