05
02/16
CD&V daagt N-VA uit over tobintaks (De Tijd)
Gepubliceerd door FAN- RJF, klik hier voor printbare versie
D&V heeft federaal minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) verweten de tobintaks tegen te houden. 'Ik voer gewoon het regeerakkoord uit', was zijn repliek.

Nog geen halve week nadat CD&V met de andere Vlaamse meerderheidspartijen had gebotst over een lagere vennootschapsbelasting, daagde ze gisteren federaal minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) uit over de tobintaks. Volgens parlementslid Roel Deseyn (CD&V) staat Van Overtveldt ten onrechte op de rem.
België is een van de tien Europese landen die onderhandelen over een tobintaks, een belasting op financiële transacties. In het regeerakkoord is afgesproken dat ons land op dat Europees overleg principieel de taks verdedigt, maar wel voorwaarden heeft.
Die komen er vrij vertaald op neer dat de taks alleen speculatie mag belasten. In het regeerakkoord zijn CD&V, N-VA, Open VLD en MR daarom overeengekomen dat er geen nadelige effecten mogen zijn voor bedrijven, verzekeraars, pensioenfondsen en de overheidsschulden.
CD&V minimaliseerde gisteren die voorwaarden. 'Elke belastingmaatregel heeft een marktverstorend effect', zei Roel Deseyn. 'Waarom zou het verkeerd zijn te werken via deze weg, terwijl ook andere taksen een impact hebben op de koopkracht en op bestedingspatronen?' Ook CD&V'er Eric Van Rompuy merkte op dat er 'honderden andere zaken zijn die ook een impact hebben op de economie'.
Van Overtveldt reageerde dat de afspraak in het regeerakkoord duidelijk is: er mag geen impact zijn. En die dreigt er wel degelijk te zijn, bleek uit de uitleg die Anne Leclercq van het Agentschap van de Schuld gisteren in de Kamer gaf. Volgens haar dreigt een tobintaks ertoe te leiden dat de handel in Belgische overheidsobligaties daalt, waardoor investeerders meer risico lopen en daarvoor een vergoeding zullen vragen. De tobintaks maakt op die manier de staatsschuld duurder.
'Als de rentecurve met 1 procent stijgt, gaat het om 500 miljoen euro extra per jaar', zei ze. Leclercq merkte op dat ook pensioenfondsen en verzekeraars wel degelijk hogere kosten dreigen aan te rekenen aan de Belgische klanten. Ze vreest ook dat de handel in afgeleide financiële producten gewoon uit België verhuist als de tobintaks er komt.
Van Overtveldt herhaalde dat hij het regeerakkoord uitvoert en daarom de Europese onderhandelingen over de invoering van de tobintaks blijft voeren. Maar wat nu op tafel ligt, noemt hij niet verenigbaar met de afspraken in het federale regeerakkoord.

BART HAECK ■