13
02/14
Maandag 31 maart, van 12u tot 17u.- Congreszaal van het federale Parlement te Brussel
Gepubliceerd door FAN- RJF, klik hier voor printbare versie
FAN/RJF organiseren colloquium: Welke belastinghervorming voor België ?

Een publiek colloquium georganiseerd door FAN (Financieel Actie Netwerk) en RJF (Réseau pour la Justice Fiscale)

Groei van de sociale ongelijkheid, vermindering van het aandeel van inkomsten uit arbeid binnen de totale nationale rijkdom, fiscale ongelijkheid, een overheid die zich “machteloos” gedraagt tegenover de financiële markten, …. Deze uitdagingen vragen om geloofwaardige en politieke antwoorden.
Fiscaliteit, het instrument voor herverdeling en ook de motor die de financiering van collectieve voorzieningen aandrijft, moet een zware inzet worden bij de volgende verkiezingen.
Welke belastinghervorming moet er komen met het oog op meer sociale rechtvaardigheid?
Kunnen we overeenstemming bereiken over meer rechtvaardige fiscaliteit en onder welke voorwaarden?
De burgers die actief zijn binnen vakbonden, NGO’s, sociale actiegroepen, zullen kunnen discussiëren over die kwesties met de verkozen vertegenwoordigers.
Het kiezen van de plaats voor de bijeenkomst - het Paleis der Natie - lag voor de hand.

Programma
12u: verwelkoming.
12u30: lunch.
13u30: aanvang van het colloquium:
-prioriteiten van een rechtvaardige fiscale politiek.
-analyse van de antwoorden van de politieke partijen op de vragenlijst ingediend door de netwerken.
-debat met deelnemers en met parlementairen.
16u30: einde van het colloquium.
 
Plaats van de bijeenkomst: Leuvense straat, 21 - 1000 Brussel.

Inschrijving (naam, voornaam, organisatie, partij)
Voor 24 maart via eric.goeman@skynet.be

FAN werd opgericht in 1998 en verenigt elf organisaties in een netwerk: vakbonden, NGO’s en sociale actiegroepen, bewegingen voor permanente vorming.
De leden van FAN (Financieel Actie Netwerk) zijn: ABVV, ACLVB, ACV, ATTAC-VLAANDEREN, BBL, FAIRFIN, KWB, LBC-NVK, LEF, MASEREELFONDS, OXFAM-SOLIDARITEIT en 11.11.11

De actie van FAN spitst zich toe op twee hoofdtaken:
- Het informeren van de bevolking over de rol van fiscaliteit in de strijd voor een grotere sociale rechtvaardigheid, over de mechanismen van de financiële speculatie en over de gevolgen daarvan op het leven van de bevolking (zowel in het Noorden als in het Zuiden).
- Interpellatie van de politici met betrekking tot de noodzaak van een regulering van de financiële markten, van een herfinanciering van collectieve verworvenheden en diensten, van maatregelen voor een economie gericht op de mens en niet op winst ten alle prijs.

Sinds 1999 werken in België, zowel in Vlaanderen als Wallonië, twee netwerken van vakbonden, NGO’s en sociale actiegroepen samen. In Vlaanderen wordt dit netwerk gevormd door FAN (Financieel Actie Netwerk), in Wallonië door RJF (Réseau pour la Justice Fiscale). We ijveren voor meer fiscale rechtvaardigheid omdat we vaststellen dat overal ter wereld, en ook in België, het vooral de gewone mensen zijn die belastingen betalen. In een tijd van globalisering engageert ons netwerk zich voor een sociaal rechtvaardig, democratisch en progressief belastingstelsel. Door te ijveren voor meer fiscale rechtvaardigheid leveren wij een bijdrage aan het algemeen belang.

Omdat een rechtvaardige fiscaliteit moet
Eric Goeman, coördinator FAN
Eric.goeman@skynet.be