08
12/10
Gelezen in Visie: Enkel gewone mensen betalen belastingen
Gepubliceerd door FAN- RJF, klik hier voor printbare versie
Belastingen moeten betaald worden. Belastingen zijn broodnodig. Belastingen zorgen ervoor dat de overheid inkomsten vergaard zodat ze onderwijs, openbaar vervoer en gezondheidszorg kan betalen. Maar belastingen moeten eerst en vooral rechtvaardig zijn en dat zijn ze momenteel niet.

Dat is wat het Financieel Actie Netwerk (FAN) wil zeggen met de campagne ‘Laat het grote geld niet ontsnappen’. Wat velen niet weten, is dat het ACV zich bezig houdt met fiscaliteit. Sterker nog, er bestaat zelfs een fiscale cel binnen het ACV. Deze cel brengt zowel militanten als vrijgestelden samen rond het thema fiscaliteit. Hier wordt de fiscale werking/dienstverlening besproken en mogelijke acties op touw gezet. Aan het woord zijn Luc Debast (ACV-CSC, coördinator fiscale cel) en Filip Oosthuyse (LBC-NVK secretaris) die beiden de fiscale cel vertegenwoordigen in het FAN. Hierin zetelen de 3 grote vakbonden en verschillende NGO’s zoals Oxfam Solidariteit en 11.11.11, maar ook sociale actiegroepen zoals Netwerk Vlaanderen en Attac Vlaanderen. “Het ACV is binnen FAN zelfs één van de karretrekkers” vertelt Luc fier.
Superrijk of eerder gewoon rijk?
Het grote geld zit echter te geconcentreerd bij mensen die veel bezitten. Deze superrijken betalen eigenlijk minder dan mensen zoals jij en ik. Zowat 2% van de Belgische gezinnen behoren tot deze groep. De meeste mensen, zoals onze militanten, gaan van een vermogensbelasting totaal niets voelen, volgens Filip. Daarnaast moet er volgens hem ook een verschuiving van de belastingen komen. Zo moet de overheid gaan van een belasting op arbeid naar een belasting op vermogen. De lasten op arbeid zijn veel te zwaar, ze leunen zelfs tegen de 50% aan. Dit is een geweldig hoge belastingsdruk voor werknemers. Loonsverhogingen zijn zeker en vast belangrijk, maar het is zeker zo belangrijk dat er een herverdeling van de belastingen komt. Zo wordt de belastingsdruk op arbeid lager en zullen alle werknemers ook meer loon krijgen.
Vennootschapsbelasting? Vermogensbelasting?
Ook bedrijven betalen belastingen.  Ondernemingen betalen belastingen op het loon van hun werknemers. Of zoals Filip het formuleert: “Dit is in feite een deel van onze belastingen dat de ondernemingen doorstorten.” De vennootschapsbelasting bedraagt momenteel zo’n 13%, wat in de praktijk niet zo bijzonder hoog is. Daarnaast bestaat er voor bedrijven zoiets als de notionele interest. Zo kunnen bedrijven fictieve ‘interesten’ aftrekken. “En dat is raar, want je kan normaal geen interesten aftrekken van je eigen geld”, zegt Luc. Op zich is deze maatregel nog niet zo slecht maar dit is België.  Misbruik is dus niet uitgesloten, achterpoortjes zijn snel gevonden. Kijk maar naar bedrijven als Electrabel of Arcelor Mittal, zelfs de Nationale Bank. De staatskas loopt hierdoor heel wat geld mis, zo’n slordige 4 miljard euro, volgens Luc. Deze centen moeten natuurlijk ergens anders gehaald worden. Aan de vennootschapsbelastingen zal de overheid niet zo snel raken. Zeker met de crisis wordt een herverdeling van de belastingen noodzakelijk. Kijken we maar naar Ierland. Op een goede controle moeten we ook al niet rekenen. Zo wordt slechts  1 op de 75 bedrijven gecontroleerd.

Een veel voorkomende reactie op de vennootschapsbelasting of de invoering van een vermogensbelasting, is het feit dat de bedrijven of superrijken het land zouden verlaten. “Voor Belgische bedrijven is dit klinkklare onzin. Zie je Belgacom al vanuit het buitenland werken? In Nederland en Frankrijk bestaat de vermogensbelasting en deze werkt wel” lacht Luc. Filip nuanceert het antwoord van Luc toch wat.”Het is inderdaad zo dat Belgische bedrijven niet zullen wegtrekken.  Multinationals, zoals  General Motors, zijn vaak een heel ander paar mouwen. Ondanks alle voordelen en subsidies die GM kreeg, heeft deze multinational België verlaten, zelfs zonder deze nieuwe belasting. We gaan nooit kunnen concurreren tegen lage loonlanden op vlak van loonkosten. De hele fiscaliteit moet om dit probleem op te lossen op een Europees vlak bekeken worden.” Het FAN is dan ook geheel tegen een regionalisering van de fiscaliteit zoals een aantal politieke partijen voorstellen. Door deze regionalisering zou er een moordende concurrentie ontstaan tussen Vlaanderen en Wallonië. Werknemers zullen hier de dupe van worden.

Sterke schouders, zware lasten
80% van alle overheidsinkomsten is geld dat wij betalen via de personenbelasting, BTW en accijnzen. Slechts een kleine 20% van de inkomsten komt uit de vennootschapsbelastingen en allerlei andere belastingen (onroerende goederen, successierechten…). Jan met de pet betaalt dus veel meer  dan de rijken.  “Dit kan je heel eenvoudig voorstellen met lasten op slapend geld”, aldus Luc. “Op een kasbon betaal je tussen de 15 en 25% belastingen, maar op huurinkomsten betaal je slechts 7%, in feite worden de rijkeren die meerdere huizen bezitten hier bevoordeeld.”
Wat er zeker niet mag gebeuren, is dat de lasten op arbeid nog verzwaren. Dit is niet alleen onmenselijk voor de lage inkomens, maar het stimuleert ook zwartwerk.  Als de lasten op arbeid niet mogen of kunnen stijgen, moet de overheid het geld ergens anders halen. Volgens Filip bestaan er verschillende manieren om aan dit geld te komen. Zo zou de vennootschapsbelasting kunnen verhoogd worden. Maar vele economen hebben hier schrik van. Een andere mogelijkheid is een BTW-verhoging. Dit is zeker niet wat het FAN wil want zo zorg je ervoor dat mensen die het nu al moeilijk hebben, het nog moeilijker krijgen. De enigste echte oplossing is een nieuwe belasting die vooral de superrijken laat betalen. Zoiets zou de vermogensbelasting kunnen worden. “Laat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Een oude ACV leuze die spijkers met koppen slaat. Een sociale verdeling van de belastingen, dat is wat we eerst nodig hebben”, aldus Luc.
Een totaalpakket aanbieden
Maar hoe breng je dit allemaal naar buiten? Hoe zorg je voor resultaten? “Het belangrijkste”, zegt Filip, “is dat we de mensen gevoelig maken voor dit thema. Belastingen betalen we allemaal. Rechtvaardige fiscaliteit is niet meer dan logisch. Maar dit is geen nieuw thema. Vroeger is de vennootschapsbelasting al eens op het politieke landschap verschenen. Toen verdween het voorstel als ijs voor de zon. Het voorstel had geen draagvlak. Daarom dat we met het FAN hebben gekozen voor een andere aanpak, zeg maar een totaalpakket waarmee we proberen van fiscaliteit een hot topic te maken.” Luc gaat zelf een stapje verder. “We stellen oplossingen voor die discuteerbaar zijn, alleen zo kunnen we iets bereiken. Door gewoon zaken van bovenaf te beslissen, kom je er niet. Je moet eerst informeren, een maatschappelijk draagvlak creëren. Dit doen we via onze militanten en propagandisten.  Maar het FAN, kan als drukkingsgroep ook met de regering praten. Zeker niet onbelangrijk om gehoord te worden.”

De pers speelt ook een belangrijke rol, net als grote acties. Zo kon Filip ons reeds verklappen dat er zo’n actie komt in mei volgend jaar net voor we onze belastingsbrief moeten invullen. Hiermee hoopt het FAN een verandering te weeg te brengen in het politieke stemgedrag, niet iedere partij is namelijk voorstander van een rechtvaardige fiscaliteit. Dat dit een strijd is die waarschijnlijk langer zal duren dan de 80-jarige oorlog, weten zowel Filip als Luc, maar dit maakt hun zeker niet minder strijdbaar.

WASDA?
Superrijken: Gezinnen met een vermogen van meer dan anderhalf miljoen euro
Vennootschapsbelasting:  Belasting op winsten van een bedrijf of vennootschap
Vermogensbelasting: een directe belasting die geheven wordt over het vermogen ongeacht de inkomsten die uit dit vermogen verkregen worden
Notionele interest: een soort van ‘fictieve’ interest op het geld dat bedrijven in zichzelf investeren.  Dit geld noemt men ook het risicokapitaal.


QUOTE:  “Sterkste schouders dragen zwaarste lasten” Oude ACV-leuze


MEER WETEN?
Contacteer onze mensen van de Fiscale Cel luc.debast@acv-csc.be en/of Filip.oosthuyse@acv-csc.be. Je kan ze zelf boeken voor een thema-avond rond fiscaliteit!