08
12/10
De 27 keuren een richtlijn goed over de uitwisseling van fiscale informatie
Gepubliceerd door FAN- RJF, klik hier voor printbare versie
Er is nog geen sprake van een onbeperkte automatische uitwisseling van fiscale informatie.
De ministers van financiën van de Europese Unie, waaronder minister Reynders, hebben een richtlijn goedgekeurd over wederzijdse bijstand in de strijd tegen de fiscale fraude. De tekst voorziet dat de Staten niet langer kunnen weigeren informatie door te spelen over een vreemde belastingbetaler onder het voorwendsel van het bankgeheim.

Maar de automatische uitwisseling van informatie is niet voor onmiddellijk.
Met het goedkeuren van de richtlijn stelt de Unie zich op één lijn met de standaarden van de OESO terzake, die uitwisseling van informatie op vraag voorzien. De 27 Europese lidstaten zullen niet langer kunnen weigeren gegevens aan het land van oorsprong van een belastingplichtige door te geven onder het voorwendsel dat die in het bezit van een bank zijn. Maar om die gegevens te verkrijgen zal het land van oorsprong een duidelijk omschreven verzoek moeten indienen, met de identiteit van de betrokken persoon en de redenen van het verzoek.
Er is dus nog geen sprake van een onbeperkte automatische uitwisseling van fiscale informatie. Meerdere landen, in het bijzonder Oostenrijk en Luxemburg, weigeren immers globale fiches met gegevens door te geven, die andere landen in staat zouden stellen alles te weten over inkomens die hun burgers in het buitenland hebben belegd.
Een compromis, dat een gedeeltelijke automatische uitwisseling voorziet, werd echter gevonden en zal binnenkort geleidelijk ingang vinden. Vanaf 2015, zullen de Staten de keuze hebben om automatisch informatie uit te wisselen over een beperkt aantal inkomenscategorieën. In 2017 zal de Europese Commissie een verslag opstellen over de kwestie en eventueel bijkomende voorstellen doen.
Er is dus een kleine vooruitgang, maar het bankgeheim, dat al diegenen beschermt die hun toevlucht zoeken in belastingparadijzen en offshore constructies, waardoor overheden beroofd worden van broodnodige belastinginkomsten, blijft voorlopig overeind. Het grote geld weet dus nog steeds te ontsnappen.
Het wordt nu tijd om onze Europese parlementairen te overtuigen van het belang van de automatische uitwisseling van fiscale informatie. Werk voor de spookjes van FAN.