07
12/10
Topmultinationals betalen bijna geen belastingen
Gepubliceerd door FAN- RJF, klik hier voor printbare versie
Te lezen in alle Belgische kranten: Hoewel de vennootschapsbelasting 33,99 procent bedraagt, betalen vijftig van de meest winstgevende vennoootschappen en multinationals gemiddeld amper 0,57 procent belasting. Die conclusie maakte Marco Van Hees van de studiedienst van de PVDA na doorlichting van de 500 grootste ondernemingen in België.
Over die top-500 schrijven dinsdag zowel de Gazet van Antwerpen als Le Soir. Het enorme verschil valt niet aan fraude toe te schrijven: de bedrijven maken gewoon gebruik van diverse wettelijke systemen om belastingen te ontduiken.

14,3 miljard euro misgelopen
De belangrijkste van die aftreksystemen zijn, volgens Van Hees: de notionele intrestaftrek, de meerwaarde op aandelen en het aftrekken van vroegere verliezen. Volgens de PVDA-studie liep de staat aldus vorig jaar 14,3 miljard euro aan inkomsten mis.
Gazet van Antwerpen laat ook econoom Ivan Van de Cloot van denktank Itinera aan het woord. Die waarschuwt voor een vlucht van filialen van de multinationals als die niet meer met een fluwelen handschoen worden aangepakt. En wegens hun belang voor de werkgelegenheid is die fluwelen handschoen terecht, aldus de econoom.

Reactie van Eric Goeman, coördinator FAN: “Met opnieuw de wortel van de werkgelegenheid wordt door Itinera denktank het ontwijken van belastingen door de grootste multinationals goedgepraat. Dat het ontwijken van die belastingen legaal is mag niet verhelen dat die belastingen ook legaal zijn. Alleen wordt telkens met de fluwelen handschoen en de mantel der liefde voor het grote geld het ontwijken van belastingen hoger geacht dan het legaal betalen ervan. De meeste KMO’s kunnen zich deze methodes van belastingontwijking niet permitteren en de werkende mensen helemaal al niet, dus laten we het nu eens duidelijk zeggen, “de sterkste schouders moeten niet de zwaarste lasten dragen”. Eregouverneur Fons Verplaetse zei enkele weken geleden in Knack: “We hebben blijkbaar liever een land met rijke burgers en een arme overheid dan omgekeerd.” Wat Fons Verplaetse met “wij” bedoelt is niet altijd duidelijk. Maar volgens mij zijn een paar tienduizend burgers rijk en niet “de burgers” en is de overheid inderdaad arm. Wanneer de overheid natuurlijk “het grote geld” verder laat ontsnappen langs ramen en deuren, belastingparadijzen en notionele constructies, blijft ze inderdaad arm en zal ze moeten bezuinigen ten koste van de meerderheid van de burgers en intussen gesteund door de fluwelen handschoen van economen zoals Ivan Van de Cloot. Het probleem van een arme overheid is het probleem van de rijkste burgers en multinationals.”

We laten hieronder liefst de auteur zelf aan het woord in Solidair

50 vennootschappen, 14,3 miljard fiscale korting
Belgische vennootschappen of Belgische filialen van buitenlandse multinationals realiseren gigantische winsten. Maar in het belastingparadijs dat België voor hen is, betalen zij gemiddeld welgeteld… 0,57% belastingen.
Marco Van Hees
Na onze onthullingen over de fiscale resultaten van ArcelorMittal, Janssen Pharmaceutica en Electrabel kon men nog denken dat het ging om een paar uitzonderlijke gevallen. De exclusieve rangschikking die wij verder in dit dossier brengen, toont dat ze bij onze grote ondernemingen meer regel dan uitzondering zijn.
Dit klassement stoelt op een tamelijk eenvoudige berekening. In ons land is de belastingvoet op vennootschappen officieel 33,99%. Maar er zijn talrijke fiscale aftrekken (fiscale cadeaus), die de staat een massa inkomsten kosten. Wij hebben de vergelijking gemaakt tussen de reële belasting op de vennootschappen en de belasting die ze zouden betalen indien ze werkelijk tegen een belastingtarief van 33,99% zouden belast zijn. Het verschil tussen deze twee bedragen noemen we fiscale korting. We hebben ons daarbij beperkt tot de 50 vennootschappen met de grootste fiscale kortingen.
Deze vennootschappen boekten samen een totale winst van 42,7 miljard euro. Daarop betaalden zij... 0,2 miljard belasting. Dat is een tarief van 0,57%. Met het normale, officiële tarief van 33,99% zou de staatskas 14,3 miljard meer geïnd hebben. Zelfs met het behoud van de aftrek ‘definitief belaste inkomsten’, die nochtans voor discussie vatbaar is (zie de ‘sinterklaascataloog’ hieronder) en met het behoud van de aftrek van vroegere verliezen, maar met schrapping van de andere aftrekken, zou de staat nog 9,9 miljard verdienen.
9,9 miljard of 14,3 miljard, misschien zeggen die bedragen jou niets. Daarom als vergelijkingspunt: in 2009 bedroeg de belasting die alle vennootschappen van het land samen betaalden 8,1 miljard euro. Anders gezegd, indien men deze 50 grote vennootschappen zou verplichten het normale tarief te betalen, dan zou daarmee meteen een substantieel stuk gevonden zijn van de 22 miljard die de volgende regering tegen 2015 moet vinden om het overheidstekort weg te werken.
Sommigen vinden om de een of andere reden dat je de fiscale cadeaus aan deze vennootschappen niet kunt afschaffen. Zij kunnen misschien een bedrag naar keuze overschrijven op rekeningnummer 271-2345569-24 van de Stichting ‘Een Sinterklaas voor de Multinationals’. Opgelet, deze storting is fiscaal niet-aftrekbaar.