05
03/13
Regering bindt strijd aan met zwart geld in Luxemburg
Gepubliceerd door FAN- RJF, klik hier voor printbare versie
De regering gaat de strijd aan met de buitenlandse spaarverzekering. Volgens de overheid valt dat in de categorie ‘ernstige en georganiseerde fraude’.
Zwart geld zoekt een weg

Sinds de invoering van de spaarrichtlijnen in 2005 en de opheffing van het bankgeheim in 2011, hebben heel wat Belgen hun (zwart) geld doorgesluisd naar ‘spaar- en beleggingsverzekeringen’ in het buitenland, de zogenaamde tak 21 en tak23-producten. Dat schrijven de Corelio-kranten.

Repatriëren na verjaring

Het is een ideale manier om discreet om te gaan met de buitenfiscale extra’s. Het geld stond niet langer vermeld op een buitenlandse rekening, en moest dus ook niet vermeld worden op het belastingformulier. Het geld staat ook niet op een Belgische rekening en zou bij de opheffing van het bankgeheim dus ook niet komen bovendrijven. Meer nog: de producten zijn vrij van roerende voorheffing.

Sommige makelaars informeerden hun klanten ook dat na acht jaar en een dag, als de termijn van het product zou vervallen, het geld zonder problemen gerepatrieerd kon worden omdat de fiscale verjaringstermijn dan voorbij was.

Dubbele aanval

De overheid is die manier van creatief omspringen met de boekhouding en (zwart) geld grondig beu en stelt nu paal en perk aan die praktijken. Ze wil na de komende, en meteen ook de laatste ronde fiscale amnestie, buitenlandse spaarverzekeringen gelijkstellen aan “ernstige en georganiseerde fraude”, waar nu ook de zogenaamde btw-carrousel onder valt.

Bovendien haalt de overheid nog een extra wapen boven in de strijd: de aangifteplicht. Vanaf dit jaar moet iedereen met een buitenlandse spaarverzekering dat plichtsgetrouw melden op het aangifteformulier. En die dubbele aanval mist zijn doel niet. Fiscalisten menen meer ongeruste klanten te zien in hun kantoor. (EA)

http://www.knack.be/nieuws/economie/regering-bindt-strijd-aan-met-zwart-geld-in-luxemburg/article-4000256331613.htm