12
11/10
‘De Vlaktaks’ verankert voor de rijken het ontlopen van belasting.
Gepubliceerd door FAN- RJF, klik hier voor printbare versie
Citizens for Tax Justice’ (Burgers voor Rechtvaardige Belasting) in Washington bracht een uitstekend, kort artikel uit over de ‘vlaktaks’. Een debat dat ook hier af en toe oplaait maar in de Verenigde Staten in de belangstelling blijft niet alleen door allerhande Tea Party’s maar vooral door de politieke promotor senator Arlen Specter.

De vlaktaks (engels: flat tax) of proportionele belasting is een vorm van inkomstenbelasting waarbij ieder inkomen met hetzelfde percentage belast wordt.
“Sinds 1995 heeft senator Arlen Specter van Pennsylvanië tijdens elke bijeenkomst van het Congress een wetsvoorstel ingediend ter invoering van een federale ‘flat tax’, ook tijdens de recente bijeenkomst. Die tax met een enkelvoudige belastingsvoet zou de bestaande, progressieve belasting op het particuliere inkomen, de vennootschapsbelasting en ook de successierechten vervangen”.
Wat is er niet in orde met ‘vlaktaks’ of laten we kijken of de invoering van een vlaktaks zou leiden tot meer fiscale rechtvaardigheid.
Wel, het is een feit dat de mensen die deze truc in 1983 bedachten, toegaven dat ‘flat tax’ “een geweldig geschenk aan de economische elite zal geven” en dat “het een duidelijke, mathematische wet is dat minder belasting betaald door de succesrijken gecompenseerd zal moeten worden door hogere belasting op het inkomen van de gemiddelde burgers”.

Impact van een ‘Specter flat tax’, berekend voor 2010.

Groepen volgens inkomen        Gemiddeld inkomen ($)        Gemiddelde wijziging van tax ($)

Laagste 20%           12.400                                    + 1.485
Tweede laagste 20%          24.900                                    +  2.299
Volgende 20%                               40.100                                    +  2.678
------------ 20%                               65.500                                    +  3.576                                   
------------ 10%                               99.600                                    +  5.182
------------   5%                             140.100                                    +  4.323
------------   4%                             243.900                                    -   5.834
------------   1%                          1.327.700                                    -209.562    

onderste    95%                              48.000                                    +  2.887

De analyse die ‘Citizens for Tax Justice’ van het voorstel heeft gemaakt, zich baserend op de recente verhoudingen van inkomensgroepen en hun gemiddeld inkomen in de VS, schetst de gevolgen:
- Enorme belastingsvermindering voor de rijkste 5% van belastingsplichtigen: daaronder in 2010 een gemiddelde belastingsvermindering van 209.562 $ voor de 1% rijksten.
- Verhoogde belastingen voor alle andere inkomensgroepen. In die 95% (samen genomen) zouden in 2010 de belastingsplichtigen gemiddeld elk 2.887 $ meer federale belastingen betalen.
- De Amerikanen met een laag inkomen zouden de tegemoetkoming die zij thans onder de heersende belastingsregeling ontvangen, niet meer krijgen.
- Particulier inkomen dat uit investeringen komt (een inkomen dat vooral bij de rijken terechtkomt) zou van belasting vrijgesteld worden terwijl alle vergoedingen voor werk, lonen en zelfs toelagen voor de gezondheidszorg voor werknemers wel belast zouden worden.
- Voor de meerderheid van de Amerikanen zou de vereenvoudiging van de belasting gering zijn. Het vervangen van progressieve belastingsvoeten door een enkelvoudige belastingsvoet heeft niets te zien met vereenvoudiging want het is niet de progressiviteit die het systeem ingewikkeld maakt.
Neen, de verscheidene uitwegen en bijzondere afwijkingen die aan bedrijven en particulieren met hoog inkomen voordeel opleveren, maken het belastingssysteem ingewikkeld. Kapitaalgroei, vooral bij rijke investeerders, wordt thans met een kleinere belastingsvoet getaxeerd dan de lonen en wedden die bijna volledig het inkomen van de meeste Amerikanen vormen. Veel rijken worden daardoor gemotiveerd om allerhande schema’s aan te wenden om dàt wat eigenlijk vergoeding voor werk is, te vermommen als inkomen uit kapitaalopbrengst.
Maar in plaats dat de ‘Spectertax’ alles op dezelfde manier zou belasten, maakt zij inkomen uit opbrengend kapitaal volledig taksvrij.
‘Citizens for Tax Justice’ besluit: “Senator Specter’s ‘vlaktaks’ is niet zozeer bedoeld om uitwegen te elimineren maar wel om de rijken de inspanning te besparen er nog te moeten naar zoeken”.