11
11/10
Persbericht: Luisteren naar de mensen en niet naar de banken
Gepubliceerd door FAN- RJF, klik hier voor printbare versie
186 NGO's en sociale bewegingen roepen leiders van G20 top in Seoel op om ‘te luisteren naar de mensen en niet naar de banken’

De leiders van de G20 die deze week in Seoel vergaderen, kregen een oproep om te luisteren naar hun bevolking in plaats van naar de banken en om financiële transacties eerlijk te belasten. Een brief aan de G20-leiders werd ondertekend door 186 organisaties uit 16 van de G20-landen, dat is de grootste coalitie ooit ten gunste van een internationale belasting op financiële transacties (Financial Transaction Tax of FTT).

Het samenwerkingsverband van NGO’s en sociale bewegingen op het vlak van ontwikkelingssamenwerking, gezondheidszorg en leefmilieu en vakbonden vertegenwoordigt meer dan 200 miljoen mensen over de hele wereld. Zij roepen de G20 op om “concrete stappen te zetten voor de invoering van een internationaal gecoördineerde FTT” om zo de kosten te dekken van “de wereldwijde financiële en economische crisis, en onder andere ook het onaanvaardbaar hoge verlies van arbeidsplaatsen te beperken en essentiële doelstellingen te bereiken op het vlak van ontwikkeling, gezondheid, onderwijs en klimaatverandering in de ontwikkelingslanden.”

Tot de organisaties die de brief ondersteunen, behoren onder andere 11.11.11., Attac Vlaanderen en Oxfam, Solidariteit, drie organisaties die lid zijn van FAN (Financieel Actie Netwerk), waarbinnen zij ijveren voor fiscale rechtvaardigheid op nationaal, Europees en mondiaal niveau, maar ook internationale organisaties zoals ITUC, Internationale Confederatie van Vakbonden.
Sharan Burrow, algemeen secretaris van de Internationale Confederatie van Vakbonden (ITUC), stelt: “Tientallen miljoenen mensen over de hele wereld worden getroffen door een wereldwijde crisis die ze niet hebben veroorzaakt. En de rijke bankiers, die wel verantwoordelijk zijn, betalen niet eens hun eerlijke deel”
“We willen dat de G-20 akkoord gaat met het invoeren van een financiële transactietaks. Wat ons betreft is de tijd voor haalbaarheidsstudies en vergelijkingen met andere instrumenten achter de rug. We weten dat een FTT kan en eigenlijk moet”’ zegt Rudy De Meyer van 11.11.11.
“Met de financiële transactietaks hebben we een krachtig instrument in handen om de verantwoordelijken voor de financiële crisis ook hun crisis te laten betalen en intussen een rechtvaardig alternatief om de mondiale publieke goederen te herverdelen en te bekostigen. Er zijn de voorbije twee jaar oproepen en aanbevelingen genoeg gedaan door de Sarko’s en de Merkels van deze wereld, het wordt nu tijd om te handelen” zegt Eric Goeman van Attac Vlaanderen.
De voorbije weken heeft de campagne voor een FTT meer vaart gekregen door ondersteunend onderzoek van het Internationaal Monetair Fonds, door de voorstelling van een positief rapport van deskundigen aan de ’Leading Group on Innovative Financing for Development’ (waarvan 60 nationale regeringen deel uitmaken) tijdens de top voor de Millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties en ook door actieve aandacht vanwege de Europese Unie en de ‘High Level Advisory Group’ van de algemeen secretaris van de VN over de financiering van maatregelen tegen de klimaatverandering (AGF).

Mediacontacten:
Eric Goeman, woordvoerder Attac Vlaanderen, coördinator FAN, eric.goeman@attac.be ; 0476/990714
Rudy De Meyer, Hoofd Beleidsdienst 11.11.11.; rudy.demeyer@11.be; 02/5361161
Stefaan Declercq, Directeur Noordprogramma Oxfam Solidariteit; stefaan.declercq@oxfamsol.be