10
11/10
Voorstel van de burger: “Normaliseer opnieuw uw gemeentebelastingen”
Gepubliceerd door FAN- RJF, klik hier voor printbare versie
Voor de tweede maal in deze legislatuur hebben het ACV, Okra en de Gezinsbond van Roeselare een voorstel van de burger ingediend, rechtstreeks op de gemeenteraad.

Voor de tweede maal in deze legislatuur hebben het ACV, Okra en de Gezinsbond van Roeselare een voorstel van de burger ingediend, rechtstreeks op de gemeenteraad.
Het voorstel was vrij eenvoudig. Er werd gevraagd om de belastingen terug te brengen naar het niveau van vóór de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2006. Het was immers de uitdrukkelijke belofte van de nieuwe bewindsploeg om de belastingen NIET te verhogen. Het voorstel van Okra, de Gezinsbond en het ACV werd op de gemeenteraad van 17 oktober 2010 unaniem door de meerderheid (CD&V + SP.A) afgekeurd.
Hoogste gemeentebelastingen van België
Het was een duidelijke verkiezingsbelofte van burgemeester en oud-Vlaams Minister Luc Martens om alle grote projecten in Roeselare te kunnen realiseren zonder daarvoor de gemeentebelastingen te verhogen.  Minder dan één jaar na de gemeenteverkiezingen pleegde hij reeds woordbreuk.  Op een ogenblik dat de vakbonden manifesteerden voor het behoud van de koopkracht werden in Roeselare de opcentiemen op de onroerende voorheffing verhoogd met 20% tot 1.925.  Voor de werknemers met gekende inkomens kwam daar bovenop een verhoging van de aanvullende personenbelasting met 20% tot 9,5%.   Dit was meteen het hoogste percentage gemeentelijke aanvullende personenbelasting ooit in België.

Gezamenlijke Acties
De verontwaardiging bij de Roeselaarse bevolking was groot.  De reactie was ongeveer als volgt: “De politici hebben zich weer van hun mooiste kant laten zien.  Veel beloven vóór de verkiezingen en na de verkiezingen de mensen met gekende inkomens het gelag laten betalen”. 
Na een actie van het ACV “We fluiten het beleid terug” op de trappen van het stadhuis kwamen er contacten met de seniorenvereniging OKRA en de Gezinsbond.  Er werd beslist de krachten te bundelen en samen verder actie te voeren.  Een website werd opgericht, een petitie leverde meer dan 6.500 handtekeningen op en samen met getuigenissen van werknemers, gepensioneerden, jonge gezinnen,… werden ze aan het schepencollege afgegeven.  In november 2008 kwam een primeur op de gemeenteraad in Roeselare!  Het nieuwe gemeentedecreet laat toe dat de burger rechtstreeks het woord voert op de gemeenteraad.  Daarvoor zijn handtekeningen nodig van 1% van de plus 16 jarigen (voor Roeselare ongeveer 5OO). 
Op de gemeenteraad vroegen de drie sociale organisaties samen om de gemeentebelastingen opnieuw te normaliseren. Het voorstel werd, op één onthouding na, door de meerderheid(CD&V en SP.A) weggestemd.  Het ongenoegen bij de bevolking was echter zo groot dat de burgemeester de belastingen iets verlaagde (naar 1.875 en 8,9%).  Voor de actiegroepen een eerste stap maar… ruim onvoldoende.  Nog steeds betalen de werknemers van Roeselare 20% meer APB en zelfs 26% meer dan het gemiddelde van de andere centrumsteden.
De belastingsverhogingen zijn onrechtvaardig verdeeld
De actievoerders blijven herhalen: “We zijn niet tegen belastingen. We verwachten veel van de overheid, maar belastingen moet betaalbaar blijven en rechtvaardig verdeeld”. Net hier knelt het schoentje!
Op de gemeenteraad van december 2009 kregen alle gemeenteraadsleden van de Kerstman een pralinen doosje als kerstgeschenk aangeboden met daarin… een groene citroen.  “De werknemers worden uitgeperst als citroenen” was de slogan.   De aanvullende personenbelasting dient immers enkel betaald te worden door natuurlijke personen.  De hoge inkomens bij vrije beroepen, zelfstandigen zijn de voorbije jaren massaal gevlucht naar vennootschapsvormen die helemaal geen gemeentebelastingen betalen op hun inkomen.  Bovendien werd vóór de laatste gemeenteraadsverkiezingen de belasting op drijfkracht nog afgeschaft in Roeselare om na de verkiezingen de belasting op arbeid met 20% te verhogen.  Wie kan er nog volgen!  Aanvankelijk stelden de politici ook dat ze een belasting op grote distributiebedrijven zouden heffen.  Daarvan is nooit iets van in huis gekomen.  Voka en Unizo zullen wellicht goed gelobbyd hebben in Roeselare... 
Nieuwe acties in 2010
Voor het derde jaar op rij sloten de rekeningen van Roeselare met ongeziene boni’s af, de reserves groeien aan en worden opgepot ondanks de sterke stijging van de kosten.  Deze drastische belastingsverhoging was niet nodig geweest.  Daarom moest er opnieuw actie gevoerd worden. Voor de tweede maal werd een ‘voorstel van de burger’ ingediend om te belastingen opnieuw naar het beloofde niveau te brengen, ditmaal duidelijk gemotiveerd. Het voorstel werd opnieuw door CD&V en SP.A verworpen.
De burgemeester zet echter de deur op een kier. Hij zal zien of er bij de opmaak van de begroting 2011 mogelijkheid is om de belastingsverhoging alsnog te verminderen!
Wordt zeker verder opgevolgd in Roeselare want…“Enkel gewone mensen betalen  er belastingen…
Breng een bezoek aan onze website www.betaalbaarroeselare.be