08
11/10
Laat het grote geld niet ontsnappen” is ook een mondiale strijd voor rechtvaardigheid en democratie
Gepubliceerd door FAN- RJF, klik hier voor printbare versie
Per jaar lopen ontwikkelingslanden naar schatting tot wel 500 miljard dollar mis via belastingparadijzen, bijna 7 keer het bedrag dat westerse landen per jaar uittrekken voor ontwikkelingssamenwerking. Gemiste inkomsten die ontwikkelingslanden hard nodig hebben voor investeringen in duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding, kortom in de ontwikkeling van democratie en mensenrechten.

Grote bedrijven en vermogende particulieren ontduiken in toenemende mate hun verplichting om bij te dragen aan de samenleving en aan het algemeen belang door middel van belastingen. Met de gedoogsteun van regeringen, schuiven ze de belastingdruk verder af op de gewone burgers en de kleinere bedrijven. Regeringen beweren dan dat de inkomsten te laag zijn voor meer sociale rechtvaardigheid en voor betere publieke diensten. Privatisering, liberalisering en bezuinigingen op sociale uitgaven worden meer en meer overal ter wereld gepresenteerd als oplossingen. In plaats daarvan pleiten wij voor fiscale rechtvaardigheid: de mogelijkheid herstellen om belasting te heffen op wie profiteert van de globalisering.
Belastingontwijking gebeurt nu op een massale wereldwijde schaal. Aandelen worden offshore gehouden, buiten het bereik van effectieve belastingheffing. Die worden nu geschat op al een derde van het totale wereldwijde vermogen.

Ongeveer de helft van alle wereldhandel blijkt te passeren langs belastingparadijzen. Bedrijven verplaatsen hun winsten naar plaatsen waar belasting kan ontdoken worden. Netwerken van banken, advocaten en accountants creëren complexe en geheime financiële structuren, die de transparantie verminderen en waar de mogelijkheid van belastingontduiking groter is. Oproepen tot sociale verantwoordelijkheid gericht aan bedrijven worden ondergraven wanneer blijkt dat lage vennootschapsbelastingen worden betaald. Dergelijk gedrag is economisch inefficiënt, sociaal destructief en grondig onethisch.

Ontwikkelingslanden verliezen daardoor naar schatting meer dan de jaarlijkse inkomsten van hulp. Een hoger rendement van slechts een half procent op de wereldwijde offshore activa zou voldoende inkomsten kunnen opleveren voor de financiering van de ontwikkelingsdoelstellingen voor 2015 van de Verenigde Naties: halvering van de wereldwijde armoede. In plaats daarvan wordt een dergelijke ontwikkeling bedreigd door de enorme belastingvoordelen die aangeboden worden aan grote bedrijven en door de enorme uitstroom van middelen uit ontwikkelingslanden naar belastingparadijzen.

Deze fiscale trends bedreigen de mondiale democratie en de ontwikkeling. Als staten met elkaar concurreren om de hoogste belastingvrijstellingen aan te bieden aan het kapitaal, dan krijg je fiscale concurrentie op mondiaal niveau en dat ondermijnt het sociaal contract dat eerder ingesteld werd binnen de nationale grenzen. Belastingparadijzen worden talrijker, 's werelds rijkste financiële centra worden nog rijker, de belastingen betaald door grote bedrijven dalen, en de gewone burgers dragen de kosten. Daardoor ondermijnt ook het Belgische gedoogbeleid tegenover belastingontwijking via offshoreconstructies de mondiale ontwikkeling.

We roepen iedereen die wil ijveren voor meer sociale rechtvaardigheid op om tegen deze stroom in te gaan, door het ondersteunen van mondiale en nationale campagnes voor fiscale rechtvaardigheid. Word daarom FAN VAN FAN en ondersteun de campagne “Laat het grote geld niet ontsnappen”.