05
11/10
De rijken rijker en de armen armer, in Vlaanderen
Gepubliceerd door FAN- RJF, klik hier voor printbare versie
Professor Chris Kesteloot, werkzaam op het Instituut voor Sociale en Economische Geografie aan de Katholieke Universiteit Leuven las aandachtig de studie van Prof. André Decoster (studie die je op deze website kunt vinden onder de rubriek “publicaties”) en kwam tot enkele opmerkelijke vaststellingen. Over belastingen in Vlaanderen, Wallonië en Brussel.

Tabel 7 van deze puike studie spreekt boekdelen.
Volgens de nota De Wever moeten Brussel en Wallonië hun belastingen verhogen, want hun bevolking is armer dan de Vlaamse bevolking, en kan Vlaanderen haar belastingen verminderen omdat de Vlamingen rijk zijn.
Wegens het progressief karakter van de belastingsvoeten zouden de lasten van deze belastingsverhoging in Wallonië en Brussel vooral door de rijkste bevolkingsgroepen gedragen worden.
In Vlaanderen echter zou de kleine man niet veel overhouden van de “vette vis” die de NVA wilt binnenhalen: de 10% armste Vlamingen krijgen bijna 100 maal minder dan de 10% rijkste Vlamingen (10 € tegen 950 €). En nagenoeg 65% van de Vlaamse bevolking krijgt minder dan het gemiddelde belastingsvoordeel voor Vlaanderen. De kloof tussen arm en rijk wordt daarmee in Vlaanderen groter.
De Wever’s voorstel zou ook een flinke motor op gang trekken om Brussel uit te melken: de 10% rijkste inwoners van Brussel zouden persoonlijk meer dan 3000 € belastingsvoordeel per jaar halen uit een verhuis naar de Vlaamse rand (ze cumuleren het niet betalen van de belastingsverhoging in Brussel met de belastingsverlaging in Vlaanderen, of 2100 € én 950 €). Is het een gezin van 4 personen, dan bedraagt de winst het dubbele (De Coster rekent met de vierkantswortel van de gezinsgrootte om relatie tussen inkomen per persoon en per gezin vast te leggen). Wie zou voor een jaarlijkse premie van 6000 € niet verhuizen? Daarmee wordt Vlaanderen nog rijker en Brussel nog armer en zou volgens de NVA-logica een volgende ronde gewestelijke belastingsaanpassingen doorgevoerd moeten worden, waardoor de verhuispremie nog groter wordt..
Als alle rijke Brusselaars in Vlaanderen komen wonen, omdat de NVA er de rijken rijker maakt ten koste van de armen, kan men dan nog beweren dat dit het gevolg is van “slecht bestuur” in Brussel? Of is voor de NVA “goed bestuur” overal de rijken rijker maken en de armen armer?

Auteur: prof.dr. Chris Kesteloot, KULeuven, chris.kesteloot@ees.kuleuven.be