16
01/12
Ferdi De Ville, wetenschappelijk medewerker Centrum voor EU-Studies aan de Universiteit Gent
Gepubliceerd door FAN- RJF, klik hier voor printbare versie
Gelezen in MO magazine januari 2012

“In een Europese vrije markt waar over belastingen en uitgaven nog grotendeels nationaal wordt beslist worden landen gedwongen om elkaar te beconcurreren door alsmaar lagere niveaus van fiscale druk en sociale bescherming.
Als in Duitsland geen minimumloon bestaat, dan zorgt dat voor een Duits voordeel ten opzichte van landen die deze vorm van bescherming wel hebben. Een land dat de (reële) vennootschapsbelasting verlaagt, verbetert haar eigen concurrentiepositie ten opzichte van andere landen. En dat heeft dan niet alleen gevolgen voor de verhoudingen tussen landen, maar ook binnen landen, waar arbeid en sociale zekerheid onder druk komen te staan en kapitaal met steeds zachtere handschoenen wordt behandeld.
Maar dat dit niet langer vol te houden is, wordt alsmaar duidelijker. Het is een kwestie van tijd voor een bevolking niet langer bereid is offers te slikken in naam van de euro of de interne markt. De Commissie zou vooruitziendheid aan de dag moeten leggen, en daarom nu voorstellen moeten doen over een Europees minimumloon, een Europese geharmoniseerde vennootschapsbelasting en een Europese vermogensbelasting, allemaal op voldoende hoog niveau.”


http://www.mo.be/opinie/van-who-fuck-olli-rehn-naar-wat-de-europese-commissie-wel-zou-moeten-doen