De fortuinjagers
Wil je meer weten klik onderstaande link
Wij eisen 25 miljard euro per jaar
We gaan op zoek naar 25 miljard euro!
Lancering actiepakket FAN en RJF
Europa – een droom of een spook?
Bekijk de filmpjes die werden gemaakt in samenwerking met ACV Gent-Eeklo, ABVV Oost-Vlaanderen, ACLVB Oost-Vlaanderen en het FAN.
05
02/16
Fiscus int meer boetes via belastingen
Gepubliceerd door FAN- RJF
De staat heeft een sterk wapen in de strijd tegen onbetaalde boetes en gebruikt dat steeds vaker. Vorig jaar is voor circa 40,4 miljoen euro aan niet-fiscale schulden, voornamelijk boetes, geïnd door ze af te trekken van de terugbetaling van de personenbelasting. Dat is 3,1 miljoen meer dan in 2014, zo blijkt uit cijfers van Financiën. >lees meer
05
02/16
België te lief voor multinationals
Gepubliceerd door FAN- RJF
Europese Commissie veroordeelt fiscaal gunstregime voor grote bedrijven. >lees meer
05
02/16
Fiscus en boetes
Gepubliceerd door FAN- RJF
Fiscus int fors meer boetes via belastingen >lees meer
05
02/16
BASF moet Belgische overheid 200 miljoen terugbetalen
Gepubliceerd door FAN- RJF
BASF moet de Belgische overheid ruim 200 miljoen euro aan vrijgestelde belastingen alsnog betalen. Daarmee is de Duitse chemiereus het grootste slachtoffer van de beslissing van de Europese Commissie dat de Belgische belastingregeling voor overwinst onwettig is, zo vernam De Tijd. Dankzij die rulings konden multinationals hun belastbare winst tot 82 procent doen dalen.
>lees meer
05
02/16
“Schaf fiscaal voordeel spaarboekje af”
Gepubliceerd door FAN- RJF
Het fiscale voordeel op het gereglementeerde spaarboekje moet best afgeschaft worden. Dat is een van de aanbevelingen die de expertengroep van de financiële sector vandaag heeft geformuleerd. De expertengroep werd ingericht door minister van Financiën Johan Van Overtveldt. Zelf sprak hij zich niet uit over het voorstel, al moeten alle aanbevelingen uit het rapport besproken kunnen worden in de regering, zei de minister.
>lees meer
26
10/15
Een andere tax shift is mogelijk
Gepubliceerd door FAN- RJF
De laatste maanden en weken konden we er niet naast kijken. Dagelijks hoorden we via de media het woord ‘tax shift’. Na de bekendmaking van wat de regering Michel I ervan had gemaakt, kon de verontwaardiging niet op. De tax shift van de regering Michel I komt neer op nóg maar eens een inlevering op de kap van de gewone mensen die moeten leven van een inkomen uit arbeid of moeten leven van een vervangingsinkomen.
Zij worden door de regering Michel nog het ergst getroffen. >lees meer
26
10/15
Vermogens dragen maar weinig bij aan de tax shift
Gepubliceerd door FAN- RJF
Volgens de regering Michel vernietigen loonlasten de tewerkstelling. Om dit probleem te verhelpen is het begrip tax shift uitgevonden: een verschuiving van belastingen op inkomen uit arbeid naar consumptie, milieu en vermogen. Intussen kennen we het resultaat van de tax shift die de regering ontwikkelde en weten we dat het de werknemers, de zieken, de mensen in armoede en de werklozen zijn die de rekening betalen via consumptiebelastingen en besparingen in de sociale uitgaven.
>lees meer
26
10/15
Tony Atkinson: “Je kunt werkloosheid en ongelijkheid terugdringen”
Gepubliceerd door FAN- RJF
Econoom Tony Atkinson, intellectuele vader van Piketty, over herverdeling
In zijn boek 'Inequality' breekt de vooraanstaande Britse economist Sir Anthony Barnes - Tony - Atkinson een lans voor een verregaande herverdeling van de rijkdom. Misschien inspirerende lectuur voor de regeringsonderhandelaars die zich momenteel buigen over de veelbesproken tax shift.
• Geboren op 4 september 1944.
• Studeerde economie in Cambridge.
• Professor aan de London School of Economics en Nuffield College in Oxford.
• Gespecialiseerd in inkomensverdeling, micro-economie en armoede.
• Auteur van tal van boeken over zijn vakgebied.
"Natuurlijk zal men deze voorstellen proberen af te doen als onmogelijk, vergezocht en te duur", zegt Tony Atkinson in het Londense kantoor van zijn uitgever. "Maar dat klopt niet, economie is geen natuurwet, je kunt dat met beleid beïnvloeden. Je kunt werkloosheid, armoede en ongelijkheid terugdringen. Je moet het alleen willen."
>lees meer
26
10/15
Enkele links naar artikels FAN
Gepubliceerd door FAN- RJF
Hieronder enkele links naar artikels FAN over voorbije Tax Justice Day >lees meer
28
05/15
28 mei 2015 : 5de tax justice day: Symbolische actie aan Financietoren, Brussel
Gepubliceerd door FAN- RJF
Stop de belastingfraude en de ontmanteling van de belastingadministratie >lees meer
Archief