De fortuinjagers
Wil je meer weten klik onderstaande link
Wij eisen 25 miljard euro per jaar
We gaan op zoek naar 25 miljard euro!
Lancering actiepakket FAN en RJF
Europa – een droom of een spook?
Bekijk de filmpjes die werden gemaakt in samenwerking met ACV Gent-Eeklo, ABVV Oost-Vlaanderen, ACLVB Oost-Vlaanderen en het FAN.
08
06/16
Multinationals moeten per EU-lidstaat omvang, omzet en winst laten zien
Gepubliceerd door FAN- RJF
Slimme belastingroutes kosten EU-lidstaten nu nog miljarden (Panamapapers)
De zesduizend grootste bedrijven die actief zijn in de EU worden verplicht openbaar te maken wat hun omvang, omzet en winst in elke lidstaat is. Dezelfde informatieplicht geldt straks ook voor hun activiteiten in belastingparadijzen als Panama.
>lees meer
08
06/16
Sp.a: “Schrap subsidies voor bedrijfswagens”
Gepubliceerd door FAN- RJF
Politieke partij sp.a pleit ervoor om de subsidiëring van bedrijfswagens helemaal af te schaffen. Dat stelt Kamerlid Peter Vanvelthoven in Het Laatste Nieuws. >lees meer
08
06/16
België op een na grootste Europees belastingparadijs voor multinationals (De Morgen)
Gepubliceerd door FAN- RJF
België is van alle EU-landen het op een na grootste belastingparadijs voor internationale bedrijven. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Nederlandse ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib, een onderdeel van Oxfam International, waarin staat dat ons land aan de helft van de criteria voldoet die de Europese Commissie hanteert voor fiscaal beleid dat belastingontwijking in de hand werkt. Enkel Nederland gaat ons voor. >lees meer
09
02/16
Financiële Transactietaks: enkele mythes doorprikt
Gepubliceerd door FAN- RJF
'Tobintaks doet rente op staatsschuld stijgen', titelde De Standaard op 3 februari. Volgens het Agentschap van de Schuld – de overheidsinstelling die de Belgische publieke schuld beheert – zou de Financiële Transactietaks (de technische naam voor de Tobintaks) op die manier uw en mijn vastgoedlening duurder maken. De banken zullen de kosten van de stijgende obligatierente doorrekenen aan hun klanten en dus de prijs voor financiële producten zoals hypothecair product verhogen.
>lees meer
09
02/16
Tobintaks maakt woonkrediet duurder? Niet echt
Gepubliceerd door FAN- RJF
'Hoe de tobintaks uw woonkrediet duurder maakt', titelt De Standaard, 3 februari. Zijn de tegenstanders van de invoering van de tobintaks weer aan het werk? De titel is alvast het gevolg van nieuwe uitspraken van het Agentschap van de Schuld – de overheidsinstelling die de Belgische publieke schuld beheert. Volgens deze instelling zou de Financiële Transactietaks (de technische naam voor de tobintaks) uw en mijn woonlening duurder maken.
>lees meer
09
02/16
Open brief: België moet gaspedaal indrukken voor FTT
Gepubliceerd door FAN- RJF
Op 8 december 2015 vond in Brussel een topvergadering van ministers van financien plaats. Op de agenda stond ook de concrete invulling van de FTT.
Samen met collega's uit het brede middenveld schreven we een brief aan premier Michel met de vraag op het gaspedaal te gaan staan om snel tot een akkoord te komen. Bovendien vragen we een sterk engagement om de middelen die de FTT oplevert deels aan te wenden voor klimaatfinanciering. Dergelijk engagement zou een bijzonder krachtig signaal betekenen in de discussie over klimaatfinanciering in Parijs.
>lees meer
09
02/16
Besparingen in sociale zekerheid zijn perfect te vermijden
Gepubliceerd door FAN- RJF
Open brief aan premier Charles Michel
Verschenen in Ons Recht (maandblad LBC-NVK van februari 2016.
>lees meer
09
02/16
Over Coca Cola, suikertaksen, notionele intrestaftrekken en ontdoken vennootschapsbelastingen.
Gepubliceerd door FAN- RJF
België is inderdaad sexy. Vooral voor de nomaden van de fiscale optimalisatie. >lees meer
06
02/16
Zo denken Belgen over belastingen
Gepubliceerd door FAN- RJF
Grote vermogens moeten meer belast worden, vinden vier op de vijf Belgen. Voor de laagste inkomens moeten de belastingen dan weer verder omlaag. Dat blijkt uit onderzoek van de Leuvense professoren Swyngedouw, Abts en Meuleman. >lees meer
06
02/16
België te lief voor multinationals
Gepubliceerd door FAN- RJF
Europese Commissie veroordeelt fiscaal gunstregime voor grote bedrijven >lees meer
Archief