De fortuinjagers
Wil je meer weten klik onderstaande link
Wij eisen 25 miljard euro per jaar
We gaan op zoek naar 25 miljard euro!
Lancering actiepakket FAN en RJF
Europa – een droom of een spook?
Bekijk de filmpjes die werden gemaakt in samenwerking met ACV Gent-Eeklo, ABVV Oost-Vlaanderen, ACLVB Oost-Vlaanderen en het FAN.
14
10/10
Belastingen kunnen een uitweg zijn voor de afhankelijkheid van hulp
Gepubliceerd door FAN- RJF
betoging4 Door Stanley Kwenda

JOHANNESBURG, (IPS) - Vele Afrikaanse landen worstelen met schulden en hebben het moeilijk om geld te vinden voor hun nationale begrotingen omdat zij er niet in slagen om belastingheffing als een duurzame bron te zien van financiering. Bovendien wordt aan multinationale bedrijven te gemakkelijk belastingsvoordelen toegekend die dan ook nog aan onwettige belastingontwijking doen.


>lees meer
14
10/10
De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen.
Gepubliceerd door FAN- RJF
betoging2 Over fiscale rechtvaardigheid onder het kapitalisme

Jozef Mampuys in {Kenteringen]Digit april 2010

Fiscaliteit of belastingen zijn eigenlijk nooit ver weg in het publieke discours. Maar de laatste jaren zijn ze wel bijzonder vaak en opvallend aanwezig in het nieuws. Zowel op internationaal als op nationaal vlak. Denken we maar aan de kritiek op de belastingparadijzen en de roep naar een financiële transactietaks (FTT), een uitgebreide versie van de beter bekende Tobintaks op wisselkoersspeculatie. Zelfs toplanden als Frankrijk en Duitsland werpen zich op als pleitbezorgers van deze FTT op de G20, het nieuwste forum van de belangrijkste landen in de wereld. In eigen land kent de roep om een of andere vorm van nieuwe lasten op kapitaal een toenemend succes. Zo is er het voorstel van een vermogensinkomstenbelasting door de sp.a en de steeds opnieuw herhaalde eis van een vermogensbelasting door de christelijke arbeidersbeweging, geconcretiseerd in de ‘miljonairstaks’ van de PVDA.

>lees meer
05
10/10
Het is naïef te geloven dat banken hun rol als kredietverschaffer naar behoren vervullen!
Gepubliceerd door FAN_RJF
betoging13 De dag na de Europese manifestatie stond in De Tijd een opiniestuk van Stefaan Michielsen waarin hij schreef dat het “naïef is te geloven dat afgerekend kan worden met de begrotingstekorten alleen door de banken of financiële transacties zwaarder te belasten. Dat zal niet volstaan. Bovendien kan een bankenheffing perverse effecten hebben. >lees meer
01
10/10
Onverantwoorde vakbonden?
Gepubliceerd door FAN_RJF
Stefaan Michielsen, schrijft vandaag in De Tijd dat de vakbonden te simplistisch, naïef en onconstructief zijn.

Opinie van Stefaan Michielsen in De Tijd van 30 september & reactie van Dominic Van Oosterwyck, LBC voor FAN >lees meer
01
10/10
Wat is volgens jullie rechtvaardige fiscaliteit?
Gepubliceerd door FAN_RJF
betoging11 Hierbij presenteren we een filmverslag van de lancering van de nationale actiecampagne “Laat het grote geld niet ontsnappen” met dan dank aan Vakbond LBC-NVK en de Persdienst LBC-NVK in het bijzonder >lees meer
30
09/10
80.000 militanten uit heel Europa op Europese vakbondsbetoging
Gepubliceerd door FAN_RJF
het grote geld 80.000 militanten uit heel Europa namen deel aan de Europese vakbondsbetoging tegen de besparingsplannen van de Europese regeringen. Dé Ideale gelegenheid om een campagne voor een rechtvaardige fiscaliteit te lanceren. Dat dachten de mensen van het financieel actienetwerk, de Belgische vakbonden en enkel NGO's ook. En dus trokken ze de straat op. >lees meer
Archief