De fortuinjagers
Wil je meer weten klik onderstaande link
Wij eisen 25 miljard euro per jaar
We gaan op zoek naar 25 miljard euro!
Lancering actiepakket FAN en RJF
Europa – een droom of een spook?
Bekijk de filmpjes die werden gemaakt in samenwerking met ACV Gent-Eeklo, ABVV Oost-Vlaanderen, ACLVB Oost-Vlaanderen en het FAN.
26
11/10
FAN roept Eerste Minister Leterme op om voet bij stuk te houden.
Gepubliceerd door FAN- RJF
Naar aanleiding van de Europese Raad van 28 en 29 oktober stuurden 11.11.11., Attac Vlaanderen en Oxfam-Solidariteit, allemaal leden van FAN, een brief naar Eerste Minister Leterme om hem op te roepen om de aanname van een Financiële Transactietaks te blijven verdedigen op Europees en op internationaal niveau.
.
>lees meer
25
11/10
Grootbanken: een onderschat gevaar voor de democratie
Gepubliceerd door FAN- RJF
De Ierse crisis bewijst eens te meer dat de banksector er geen is als
alle andere. Grootbanken dragen het gevaar in zich landen ten gronde te
richten. Hoe lang kunnen we een ander model voor de banksector nog voor ons
uit schuiven? Totdat ook België in de problemen komt? Het lijkt beter om nu
al na te denken over het opsplitsen van de banken die te groot zijn om te
falen. Ook kan het middenveld of de overheid nieuwe coöperatieve en
publieke banken creëren om de banksector verder te diversifiëren.
Een opinie door Mathias Bienstman, Netwerk Vlaanderen.
>lees meer
25
11/10
Idiotie is wel degelijk schadelijk
Gepubliceerd door FAN- RJF
Jawel, veel gewone mensen betalen meer dan hun rechtvaardige deel van de belastingen, ze betalen te veel dus. Maar als ze zich laten misleiden door het gangbare antibelastingdiscours in vele media, snijden ze in eigen vel. Want dat discours grenst niet alleen aan idiotie, het is idioot. Het is gevaarlijk voor de doorsnee burger, en slechts weinigen winnen er bij.
Een bijdrage over waarom we beter worden van het maken van een gezamenlijke pot, over wie verzuimt bij te dragen - en wie wel de rekening betaalt - en over een falende overheid
>lees meer
23
11/10
Powerpoint “Laat het grote geld niet ontsnappen” door ACV fiscale werking
Gepubliceerd door FAN- RJF
De ACV fiscale werking van Brussel heeft een PowerPoint gemaakt over de introductietekst van het FAN. Met deze voorstelling, die een globaal zicht geeft over de campagne, geven ze infomomenten. Wij zetten dit op onze website zodat je er ook gebruik van kan maken.


>lees meer
23
11/10
Opheffing van het bankgeheim voor alle inkomens
Gepubliceerd door FAN- RJF
De belastingheffing op gebouwen, auto's, lonen en vervangingsinkomens gebeurt in België op een efficiënte wijze Die belastingheffing wordt immers vergemakkelijkt door het bestaan van databanken. Met andere woorden: België heeft de kennis van de inkomens en de onroerende vermogens georganiseerd: kadaster van onroerende goederen, autoregister (binnen de afdeling Mobiliteit), databanken voor lonen en vervangingsinkomens. Deze laatste databank is het resultaat van de verplichting, opgelegd aan de werkgevers en de schuldenaars van vervangingsinkomens, om jaarlijks een naamlijst van inkomens op te maken.
>lees meer
23
11/10
“Hoe Electrabel maar 0,04% belastingen betaalt.”
Gepubliceerd door FAN- RJF
Als de Wereldbank zegt dat de belastingdruk op bedrijven in België gigantisch is, moet dat ook blijken als je een willekeurig bedrijf als voorbeeld neemt, redeneren Tom De Meester, voorzitter PVDA Oost-Vlaanderen en Marco Van Hees, fiscaal specialist PTB. Zij kozen Electrabel. >lees meer
23
11/10
“Rijken moeten meer belastingen betalen” (Warren Buffett)
Gepubliceerd door FAN- RJF
Volgens de belegger-miljardair (en beruchte speculant) Warren Buffett zouden mensen die veel geld verdienen veel meer belastingen moeten betalen. >lees meer
22
11/10
Bedrijven in België uitgeperst als citroenen?
Gepubliceerd door FAN- RJF
Volgens een recente studie van de Wereldbank i.s.m. PricewaterhouseCoopers ‘Paying Taxes 2011’ zou de belastingdruk voor bedrijven in België bij de hoogste ter wereld zijn. Frans Dierckx van PwC: “In België hebben we sinds de studie niets gedaan om het belastingklimaat interessanter te maken voor bedrijven. De gevolgen daarvan zien we: we zijn zelfs nog achteruitgegaan, en we stonden al helemaal achteraan. In Portugal werd de vennootschapsbelasting verlaagd en in Nederland zijn bijvoorbeeld ook maatregelen genomen".
Dierckx had ook naar Ierland kunnen verwijzen. Daar hebben ze een bijzonder lage vennootschapsbelasting. Terwijl toch duidelijk is dat landen als Ierland en Portugal vandaag niet echt de voorbeelden zijn inzake goede economische en budgettaire conditie.
>lees meer
22
11/10
Er is wel geld voor nieuwe broodnodige akkoorden in de non-profit
Gepubliceerd door FAN- RJF
Op vrijdag 19 november kwamen 4.500 betogers uit de Vlaamse non-profitsector bij elkaar in Brussel en trokken naar het Martelarenplein. Na negen maanden wachten de vakbonden nog steeds op de start van de onderhandelingen voor een nieuw sociaal akkoord met de Vlaamse regering. Bovendien zet minister van Cultuur Joke Schauvliege (CD&V) de hakbijl in het subsidiebudget voor de sociaal-culturele bewegingen. Op het podium hield Dominic van Oosterwijck, secretaris LBC, een toespraak over de campagne “Laat het grote geld niet ontsnappen!” en waarom deze campagne zo belangrijk is voor de non-profitsector.
>lees meer
18
11/10
Electrabel betaalt 0,04% belastingen
Gepubliceerd door FAN- RJF
Na de eerdere onthullingen over ArcelorMittal en Janssen Pharmaceutica door het weekblad Solidair en fiscaal specialist van de PVDA/PTB Marco Van Hees, blijkt ook de belastingaanslag van Electrabel en de andere Belgische filialen van de groep GDF Suez er verdraaid goed uit te zien. Ook Albert Frère, de grootste privéaandeelhouder van GDF Suez, heeft niet te klagen. Een overzicht.
>lees meer
Archief