De fortuinjagers
Wil je meer weten klik onderstaande link
Wij eisen 25 miljard euro per jaar
We gaan op zoek naar 25 miljard euro!
Lancering actiepakket FAN en RJF
Europa – een droom of een spook?
Bekijk de filmpjes die werden gemaakt in samenwerking met ACV Gent-Eeklo, ABVV Oost-Vlaanderen, ACLVB Oost-Vlaanderen en het FAN.
06
02/16
Belastingvoordeel ‘excess profit rulings’ nog groter
Gepubliceerd door FAN- RJF
Begin januari werd bekend dat Europa eist dat België 700 miljoen euro terugvordert van 36 multinationals. De belastingafspraken daarover zouden een vorm van illegale staatssteun zijn. Nu deelt minister van Financiën Johan Van Overtveldt mee dat de 12 bedrijven die het systeem het meest gebruikten, in 2014 nog extra op 445 miljoen euro geen vennootschapsbelasting betaalden. Daarmee komt het belastingvoordeel nu al op ongeveer 850 miljoen euro.
>lees meer
06
02/16
België heeft gedroomde belastingwetten voor multinationals
Gepubliceerd door FAN- RJF
De Belgische belastingwetgeving is heel geschikt voor multinationals om aan agressieve belastingplanning te doen. In de Europese Unie vertoont alleen de Nederlandse wetgeving nog meer gaten. Zo blijkt uit een studie van de Europese Commissie.
>lees meer
06
02/16
DE BEDRIJVEN DIE EXCESS PROFIT RULING SLOTEN
Gepubliceerd door FAN- RJF
Twee miljard winst onbelast
Atlas Copco, BASF, Ontex, AB InBev, Kinepolis, Proximus, Omega Pharma: De Standaard kon de hand leggen op de lijst met 36 multinationals die het fiscale gunstregime gebruikten.
>lees meer
06
02/16
‘Voor ons is rechtszekerheid en fiscale stabiliteit belangrijk’
Gepubliceerd door FAN- RJF
De bedrijven die gebruikmaakten van de Belgische excess profit rulings reageren bijna unisono dat ze aan alle regels voldeden en door die deal extra hebben geïnvesteerd in België.
>lees meer
06
02/16
Europa pakt belastingontwijking strenger aan
Gepubliceerd door FAN- RJF
De Europese Commissie wil het voor multinationals moeilijker maken om belastingen te ontwijken. Een pakket maatregelen moet kunstmatig met winst te schuiven tussen verschillende landen aan banden leggen.
>lees meer
05
02/16
Meer een verborgen agenda dan fraudebestrijding (Guido Deckers, ACV)
Gepubliceerd door FAN- RJF
Op 3 december 2015 pakte Johan Van Overtveldt (N-VA) uit met zijn plan ter bestrijding van de fiscale fraude. Net als in zijn algemene beleidsnota over de werking van Financiën, kunnen Johan Van Overtveldt en zijn medewerkers hun neo-liberale gedachtengoed niet verstoppen. In het actieplan beweren ze vooral te focussen op de oorzaken, eerder dan op de symptomen. Zo zouden de complexiteit van de wetgeving, de hoge- en ongelijke belastingdruk de fraude gevoelig opdrijven. De oplossingen hiervoor maken onmiddellijk duidelijk dat de auteurs niet zozeer bekommerd zijn om deze oorzaken aan te pakken, maar wel om van deze oorzaken gebruik te maken om hun politieke doelstellingen te verwezenlijken. >lees meer
05
02/16
Meer verbondenheid? Warme samenleving?
Gepubliceerd door FAN- RJF
Radicalisering sociale strijd voor veralgemening sociale bescherming, minder Caritasindustrie.

Enkele weken verscheen in De Morgen een opinie (zie onder mijn reactie) van moraalfilosoof Patrick Loobuyck. Hij houdt een pleidooi voor de noodzaak aan een Minister van Samenleven.
Ik kon het niet laten in mijn pen te kruipen en te reageren.
Eric Goeman, woordvoerder Attac Vlaanderen, coördnator FAN >lees meer
05
02/16
CD&V daagt N-VA uit over tobintaks (De Tijd)
Gepubliceerd door FAN- RJF
D&V heeft federaal minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) verweten de tobintaks tegen te houden. 'Ik voer gewoon het regeerakkoord uit', was zijn repliek.
>lees meer
05
02/16
Al gehoord over het Marcuseffect? - Mark Van de Voorde
Gepubliceerd door FAN- RJF
Het Mattheüseffect bestaat al een tijdje: "Wie heeft zal nog meer krijgen". Nu is er ook een "Marcuseffect", samen te vatten als: "Wie weinig heeft, wordt veel afgepakt; wie veel heeft, wordt weinig afgepakt."
Mark Van de Voorde is onafhankelijk publicist. Hij was hoofdredacteur van Kerk en Leven en adviseur van meerdere CD&V-ministers.
>lees meer
05
02/16
Vier op de vijf Belgen willen grote vermogens meer belasten
Gepubliceerd door FAN- RJF
Meer dan drie kwart van de Belgen vindt dat de belastingen voor de laagste inkomens verder omlaag mogen. Bijna tachtig procent vindt dat de grote vermogens meer belast moeten worden. Dat blijkt uit onderzoek van de Leuvense professoren Swyngedouw, Abts en Meuleman, zo meldt de Standaard. >lees meer
Archief