De fortuinjagers
Wil je meer weten klik onderstaande link
Wij eisen 25 miljard euro per jaar
We gaan op zoek naar 25 miljard euro!
Lancering actiepakket FAN en RJF
Europa – een droom of een spook?
Bekijk de filmpjes die werden gemaakt in samenwerking met ACV Gent-Eeklo, ABVV Oost-Vlaanderen, ACLVB Oost-Vlaanderen en het FAN.
20
12/10
Hoe de Verenigde Staten de bankentaks geruisloos begraven hebben
Gepubliceerd door FAN- RJF
Begin dit jaar lanceerde VS president Barack Obama nog met veel trompetgeschal zijn oproep voor “een belasting op de verantwoordelijkheid voor de financiële crisis”. Hij wees op dat ogenblik heel duidelijk met een beschuldigende vinger naar de bankiers. Twaalf maanden later is er geen sprake meer van want het Congres houdt niet van een bankentaks en het Witte Huis verdedigt de taks niet meer.
>lees meer
18
12/10
Inleveringen van werknemers door de jaren heen (1976 - 2005)
Gepubliceerd door FAN- RJF
Sinds de volmachtentreinen van de toenmalige regering Martens I hebben werknemers onafgebroken ingeleverd. LBC-NVK tracht hieronder een overzicht te geven van de genomen maatregelen. Sommige van deze maatregelen waren tijdelijk, andere van onbepaalde duur. Deze laatste hebben nog steeds hun effect op de lonen en inkomens van werknemers en uitkeringtrekkers. Voor FAN is dit ook een belangrijk element in het huidige fiscale debat.
>lees meer
18
12/10
Quote van de maand: Misschien beter rechtvaardige belastingen for Life?
Gepubliceerd door FAN- RJF
“Ontwikkelingslanden verliezen naar schatting ongeveer drie keer zoveel geld dat in belastingsparadijzen terecht komt, in vergelijking met de hulp die zij van de ontwikkelde landen ontvangen”.
Angel Gurria, secretaris-generaal van de OESO (Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling). >lees meer
17
12/10
Fiscale maatregelen ten gunste van ondernemingen en kapitaal(krachtigen) door de jaren heen
Gepubliceerd door FAN- RJF
De voorbije weken werd in verschillende media nogal gefocust op het feit dat in België de vermogens reeds veel te zwaar worden belast waardoor een vermogensbelasting een surrealistische eis zou zijn. We publiceren vandaag dit artikel vanuit de studiedienst van LBC-NVK waarbij we een hallucinante reis maken door dertig jaar fiscale maatregelen ten gunste van ondernemingen en kapitaalkrachtigen .
>lees meer
13
12/10
Els Keytsman in MO: De hold-up van de eeuw
Gepubliceerd door FAN- RJF
Te lezen op www.mo.be : De hold-up van de eeuw: iedereen stond erbij en keek ernaar. Bedenkingen bij een zich ontplooiend financieel drama. Els Keytsman vraagt zich af of we wel kwaad genoeg zijn over wat de financiële sector de samenlevingen heeft aangedaan. Er staat ons immers nog veel ellende te wachten. >lees meer
13
12/10
Prof. Dries Lesage:“Belastingverlaging zou door alle progressieven bestreden moeten worden”
Gepubliceerd door FAN- RJF
Prof. dr. Dries Lesage, verbonden aan de Vakgroep Politieke Wetenschappen van UGent schreef in 2006 een artikel dat nog steeds actueel is eind 2010. Het artikel werd indertijd gepubliceerd in Oikos en was getiteld “De maatschappelijke inzet van fiscale rechtvaardigheid. -Uitdagingen van het Belgische tot het mondiale niveau.” Wegens de actualiteit van dit debat en de belangrijkste politieke standpunten van Professor Lesage willen we dit artikel vandaag nog eens onder de aandacht brengen.
>lees meer
12
12/10
Salvien van Marseille, vijfde eeuw, over rechtvaardige belastingen
Gepubliceerd door FAN- RJF
In het Romeinse keizerrijk waren het ook reeds alleen de gewone mensen die belasting betaalden. Niet om goede publieke volksvoorzieningen te krijgen maar vooral om de imperiale veroveringsoorlogen en de peperdure bescherming van steeds omvangrijker grenzen te bekostigen. Een monnik, geboren in het Noordoosten van Gallië, waarschijnlijk Trier of Keulen, verklaarde de ondergang van het Imperium vooral vanuit de decadentie van de Romeinen tegenover de heidense zuiverheid van de barbaren. In zijn werk verwees hij ook naar de belastingscultuur in het Romeinse Rijk. >lees meer
11
12/10
Niet liefdadigheid maar belastingen zijn de weg naar rechtvaardige herverdeling.
Gepubliceerd door FAN- RJF
Hier komt Warren Buffett weer: Obama, belast mij alstublieft! >lees meer
09
12/10
John Le Carré over witwassen,offshore zones en de immoraliteit van de farma industrie
Gepubliceerd door FAN- RJF
De schrijver John Le Carré, een voormalig medewerker van de Britse inlichtingendienst, maar intussen wereldberoemd auteur van politieke thrillers waarin hij meer en meer de immoraliteit van multinationals op de korrel neemt , gaf een zeldzaam interview aan Democracy Now, bij de voorstelling van zijn nieuwste boek “Our kind of traitor ”( Ons soort van verraders) en herkauwt een breed scala van onderwerpen - waaronder een aantal kwesties die ons nauw aan het hart liggen. Een bijdrage van Eric Goeman, woordvoerder Attac Vlaanderen en coördinator FAN. >lees meer
09
12/10
Gelezen op DeWereldMorgen.be: Het Not In My Pocket-syndroom
Gepubliceerd door FAN- RJF
De Tijd en Geert Noels voeren een offensiefje tegen een vermogensinkomstenbelasting. "Diegenen die beroepshalve lippendienst bewijzen aan grote vermogens en grote ondernemingen halen nu alles uit de kast om de perceptie te creëren dat vermogens al een (te) grote bijdrage leveren en dat zij dus ontzien moeten worden tijdens de begrotingssanering", schrijft SP.A-parlementslid Dirk Van der Maelen. >lees meer
Archief