De fortuinjagers
Wil je meer weten klik onderstaande link
Wij eisen 25 miljard euro per jaar
We gaan op zoek naar 25 miljard euro!
Lancering actiepakket FAN en RJF
Europa – een droom of een spook?
Bekijk de filmpjes die werden gemaakt in samenwerking met ACV Gent-Eeklo, ABVV Oost-Vlaanderen, ACLVB Oost-Vlaanderen en het FAN.
13
01/11
Bankgeheim moet er helemaal aan geloven
Gepubliceerd door FAN- RJF
In de ‘financiële discretie index’, een ranglijst van het Tax Justice Network, staat België op de negende plaats. De index meet in welke mate geheimdoenerij en discretie een gezond belastingklimaat in de weg staan. Er wordt niet zozeer gekeken naar de bestaande belastingvoordelen. Wel naar de mogelijkheden om fiscaal gevoelige informatie verborgen te houden.
Dat België op dit punt een hoge score haalt, is geen verrassing. Ons land is één van de weinige EU-lidstaten die het bankgeheim hoog in het vaandel blijven dragen.
>lees meer
13
01/11
40 procent eigenaren luxe jachten fraudeert
Gepubliceerd door FAN- RJF
Een internationaal onderzoek, waaraan ook de Nederlandse belastingdienst aan deelnam, wijst uit dat er op grote schaal wordt gefraudeerd door eigenaren van luxe jachten. Er wordt voor tientallen miljoenen euro aan belasting ontdoken.
>lees meer
13
01/11
Het leugenpaleis
Gepubliceerd door FAN- RJF
Met onze Campagne voor een Rechtvaardige Fiscaliteit hebben we nog veel werk voor de boeg. Als het over de belastingdruk gaat, hanteren de bedrijven het aloude adagio: “Herhaal onwaarheden. Blijf ze herhalen. En leugens worden waarheid.” Helemaal dankbaar is het om er een grote, liefst wereldwijde, zogenaamd onafhankelijke deskundige op los te laten. >lees meer
11
01/11
De ultra-rijken kunnen de sociale gevolgen van de financiële crisis afwentelen
Gepubliceerd door FAN- RJF
Een beetje ongemak voor 1000 van de rijkste mensen van het land is toch veel beter dan miljoenen mensenlevens vernietigen, niet? Het ‘nieuws’ dat in het Verenigd Koninkrijk "slechts" 330.000 banen in de publieke sector zullen verloren gaan, is geen goed nieuws voor miljoenen mensen, zeker als zo’n 500.000 banen waarschijnlijk verdwijnen in de particuliere sector. De besparingsplannen van de Britse regering zullen een vermeerdering betekenen van inbeslagnames van huizen, van winkelsluitingen, van langere wachtrijen aan de ziekenhuizen en zullen kinderen veroordelen tot kramikkige scholen. Maar kanselier Cameron is er gerust in dat er een bijdrage komt van de ultra-rijken.
>lees meer
10
01/11
Belastingdruk op bedrijven: reactie op studie PwC en Wereldbank door ABVV
Gepubliceerd door FAN- RJF
België zakt nog maar eens in een economische ranglijst. Dat zou blijken uit een studie van PwC en de Wereldbank. Alleen valt er nogal wat aan te merken op de studie. Zo wordt telkens per land maar één klein bedrijf in één stad onderzocht. Bovendien ging dit onderzoek over het uitzonderlijke crisisjaar 2008.
>lees meer
06
01/11
Samenleving en Politiek over rechtvaardige fiscaliteit
Gepubliceerd door FAN- RJF
In december 2010 bracht SAMPOL (Samenleving en Politiek) een speciaal nummer uit over fiscale rechtvaardigheid. In dit nummer mocht ook FAN haar programma voorstellen. We willen onze lezers ook de kans geven deze interessante bijdragen door te kunnen nemen daarom publiceren wij hieronder alle teksten gebundeld in een pdf. Te beginnen met het redactioneel van Jean-Marie Debaene (Vlaams ABVV) gevolgd door bijdragen van Dirk Van der Maelen (SP.A volksvertegenwoordiger), Stefaan Van Hecke (volksvertegenwoordiger GROEN!), Dries Lesage (Prof. dr. politicologie UGent) en Mehdi Koocheki (Studiedienst ABVV en vertegenwoordiger ABVV in FAN).
Veel leesgenot. >lees meer
03
01/11
Democratie, belastingen en duurzame staatsopbouw
Gepubliceerd door FAN- RJF
Belastingen hebben vier belangrijke doelstellingen en resultaten. De meesten van ons zijn vertrouwd met twee of drie ervan maar denken niet aan of vergeten vaak het vierde element, dat nochtans één van de belangrijkste is. De eerste drie doelstellingen zijn “opbrengst”, “herverdeling” en “gedragsverandering”. De vierde doelstelling is “vertegenwoordiging in het algemeen belang”. Deze vier doelstellingen samen vormen de basis voor de opbouw van een democratische staatsordening met publieke diensten voor iedereen.
>lees meer
03
01/11
Vlaktaks helpt niet tegen fraude
Gepubliceerd door FAN- RJF
Hoe pak je zwartgeld aan? Met een vlaktaks van 15 procent. Dat beweert alvast Eric Pompen in Knack van 15 december. Volgens Pompen is de vlaktaks niet alleen goed om het fraudeprobleem op te lossen, het is een mirakeloplossing die ons recht naar het beloofde land leidt. Onderzoek spreekt die bewering tegen.
Het opiniestuk van Eric Pompen is een herwerking van de opiniebijdrage die hij samen met Werner Nimmegeers in De Standaard van 28 augustus 2008 publiceerde. Voor een algemene kritische beschouwing van hun voorstel verwijs ik graag naar ‘Onzin blijft onzin’ van De Coster en De Swerdt. Zij vatten het treffend samen als “één poespas van oppervlakkige feiten zonder oorzakelijk verband, snel nattevingerwerk, gebrekkige kennis van de onderliggende wetenschappelijke methodes in geciteerde studies, en ongefundeerde veronderstellingen die leiden tot loze beweringen.” (1)
>lees meer
22
12/10
Gelezen in Solidair: BASF Antwerpen: Belasting van 0,02%
Gepubliceerd door FAN- RJF
BASF-Antwerpen maakte in 2009 580 miljoen euro winst en betaalde daarop 126.000 euro belastingen. Dat komt neer op een aanslagvoet van 0,02%. Met dank aan minister van Financiën Reynders die bedrijven een hele Sinterklaascataloog van aftrekmogelijkheden biedt.
>lees meer
22
12/10
FAN reageert: Worden de vermogens in België voldoende belast?
Gepubliceerd door FAN- RJF
De Nationale Bank heeft een studie gepubliceerd over de belastingen op het vermogen en maakt daarin ook vergelijkingen met het buitenland. De dag na de publicatie titelde de krant De Tijd dat België een hoge vermogensbelasting heeft en dat ons land als vierde op de ranglijst van landen staat met de zwaarste vermogensbelasting. De krant benadrukte dat taksen op vermogen in 2008 goed waren voor iets meer dan 4% van het Bruto Binnenlands Product (BBP), of 14 miljard euro. Door het zo te formuleren komt het over dat organisaties en politieke partijen die eisen dat de vermogens meer moeten bijdragen, die eis maar beter zouden inslikken. Met dit artikel willen we het omgekeerde aantonen: het vermogen wordt in België niet zwaar belast, integendeel! >lees meer
Archief