De fortuinjagers
Wil je meer weten klik onderstaande link
Wij eisen 25 miljard euro per jaar
We gaan op zoek naar 25 miljard euro!
Lancering actiepakket FAN en RJF
Europa – een droom of een spook?
Bekijk de filmpjes die werden gemaakt in samenwerking met ACV Gent-Eeklo, ABVV Oost-Vlaanderen, ACLVB Oost-Vlaanderen en het FAN.
26
10/15
Een andere tax shift is mogelijk
Gepubliceerd door FAN- RJF
De laatste maanden en weken konden we er niet naast kijken. Dagelijks hoorden we via de media het woord ‘tax shift’. Na de bekendmaking van wat de regering Michel I ervan had gemaakt, kon de verontwaardiging niet op. De tax shift van de regering Michel I komt neer op nóg maar eens een inlevering op de kap van de gewone mensen die moeten leven van een inkomen uit arbeid of moeten leven van een vervangingsinkomen.
Zij worden door de regering Michel nog het ergst getroffen. >lees meer
26
10/15
Vermogens dragen maar weinig bij aan de tax shift
Gepubliceerd door FAN- RJF
Volgens de regering Michel vernietigen loonlasten de tewerkstelling. Om dit probleem te verhelpen is het begrip tax shift uitgevonden: een verschuiving van belastingen op inkomen uit arbeid naar consumptie, milieu en vermogen. Intussen kennen we het resultaat van de tax shift die de regering ontwikkelde en weten we dat het de werknemers, de zieken, de mensen in armoede en de werklozen zijn die de rekening betalen via consumptiebelastingen en besparingen in de sociale uitgaven.
>lees meer
26
10/15
Tony Atkinson: “Je kunt werkloosheid en ongelijkheid terugdringen”
Gepubliceerd door FAN- RJF
Econoom Tony Atkinson, intellectuele vader van Piketty, over herverdeling
In zijn boek 'Inequality' breekt de vooraanstaande Britse economist Sir Anthony Barnes - Tony - Atkinson een lans voor een verregaande herverdeling van de rijkdom. Misschien inspirerende lectuur voor de regeringsonderhandelaars die zich momenteel buigen over de veelbesproken tax shift.
• Geboren op 4 september 1944.
• Studeerde economie in Cambridge.
• Professor aan de London School of Economics en Nuffield College in Oxford.
• Gespecialiseerd in inkomensverdeling, micro-economie en armoede.
• Auteur van tal van boeken over zijn vakgebied.
"Natuurlijk zal men deze voorstellen proberen af te doen als onmogelijk, vergezocht en te duur", zegt Tony Atkinson in het Londense kantoor van zijn uitgever. "Maar dat klopt niet, economie is geen natuurwet, je kunt dat met beleid beïnvloeden. Je kunt werkloosheid, armoede en ongelijkheid terugdringen. Je moet het alleen willen."
>lees meer
26
10/15
Enkele links naar artikels FAN
Gepubliceerd door FAN- RJF
Hieronder enkele links naar artikels FAN over voorbije Tax Justice Day >lees meer
28
05/15
28 mei 2015 : 5de tax justice day: Symbolische actie aan Financietoren, Brussel
Gepubliceerd door FAN- RJF
Stop de belastingfraude en de ontmanteling van de belastingadministratie >lees meer
28
05/15
Straffeloosheid en dictatuur van de multinationals of fiscale rechtvaardigheid?
Gepubliceerd door FAN- RJF
28 mei: Tax Justice Day >lees meer
28
05/15
Ruim helft beleggers is tegen meerwaardetaks
Gepubliceerd door FAN- RJF
De meeste particuliere beleggers kanten zich tegen alle vormen van extra belastingen op aandelen. Toch neemt het aantal voorstanders van een meerwaardetaks toe, zeker als de opbrengst volledig gebruikt wordt om de lasten op arbeid te verlichten. Dat blijkt uit de enquête 'De Stem van de Aandeelhouder' van De Tijd en advieskantoor Deminor. >lees meer
28
05/15
Vermogensbelasting PS kan tot 2,3 miljard opbrengen
Gepubliceerd door FAN- RJF
Het wetsvoorstel van PS voor de invoer van een vermogensbelasing zou tussen 727,72 miljoen en 2,295 miljard euro kunnen opbrengen. Dat heeft het Rekenhof berekend. >lees meer
28
05/15
Europa eist opnieuw “grondige belastinghervorming” van België
Gepubliceerd door FAN- RJF
België moet een grondige belastinghervorming doorvoeren waarbij de heffingsgrondslag wordt uitgebreid, de lasten op arbeid worden verlaagd en inefficiënte belastinguitgaven worden weggewerkt. Dat staat in de nieuwe beleidsaanbevelingen die de Europese Commissie heeft aangenomen. Ze vraagt ook dat de verschillende Belgische beleidsniveaus bindende afspraken maken over de verdeling van de begrotingsinspanningen. >lees meer
28
05/15
“De wet is de enige grens waarmee fiscaal adviseurs rekening moeten houden”
Gepubliceerd door FAN- RJF
"Vindt u het normaal dat een land in 2004 een fiscale incentive ontwikkelt, dat elf jaar kan toepassen en dan in 2015 met de vinger gewezen wordt? Er bestaat toch nog zoiets als rechtszekerheid." Dat zegt Isabel Verlinden, partner bij consultant PwC en een wereldautoriteit in fiscaal advies aan multinationals, in De Standaard. >lees meer
Archief