De fortuinjagers
Wil je meer weten klik onderstaande link
Wij eisen 25 miljard euro per jaar
We gaan op zoek naar 25 miljard euro!
Lancering actiepakket FAN en RJF
Europa – een droom of een spook?
Bekijk de filmpjes die werden gemaakt in samenwerking met ACV Gent-Eeklo, ABVV Oost-Vlaanderen, ACLVB Oost-Vlaanderen en het FAN.
05
11/14
Oproep van FAN (Financieel Actie Netwerk) om deel te nemen aan SYNDICALE BETOGING op 6/11
Gepubliceerd door FAN- RJF
Omdat inderdaad de werkende en werkloze mensen gepluimd worden terwijl de grote vermogens en bedrijven geen inspanningen moeten leveren.
Het regeerakkoord van Michel I is antisociaal, onevenwichtig en vooral erg onrechtvaardig. Er worden volop besparingen doorgevoerd op de kap van de werknemers, terwijl de grootste vermogens en de grote bedrijven buiten schot blijven en nauwelijks of geen belastingen betalen. >lees meer
05
11/14
Werkgeversorganisaties bezetten ons denken (Guido Deckers, ACV)
Gepubliceerd door FAN- RJF
De Belgische werkgeversorganisatie VBO is de kritiek beu dat de ondernemingen te weinig belastingen betalen. Voor de tweede keer op rij komen ze met een studie naar buiten, die aantoont dat de bedrijven de schatkist voor miljarden spijzen. In een onlangs verschenen studie berekenden ze dat de bedrijven jaarlijks 70 miljard euro in de Belgische schatkist storten. Hoe komt men aan dit bedrag? Door niet meer te focussen op de vennootschapsbelasting, maar op de toegevoegde waarde. Bedrijven zouden er alle belang bij hebben de discussie te verschuiven naar het aandeel van hun toegevoegde waarde dat ze afdragen aan de overheid. Daaruit zou blijken dat de ‘lasten’ die bedrijven moeten betalen hun grens echt wel hebben bereikt. Het zijn vooral de ‘werkgeversbijdragen’ aan de sociale zekerheid die een belangrijk deel van de toegevoegde waarde zouden afromen.
>lees meer
05
11/14
Thomas Piketty: ‘Ik houd van de vrije markt, maar hier biedt ze geen oplossing’ (Trends)
Gepubliceerd door FAN- RJF
Vermogen rendeert sneller dan de economie kan groeien. De werkende mens moet het dus altijd afleggen tegen de rijke, zo betoogt de veelbesproken Franse econoom Thomas Piketty in zijn boek 'Le capital au XXI siècle'. De Nederlandse vertaling ligt vandaag in de winkel. Door Jozef Vangelder, redacteur bij Trends.
Voor wie kennis wil maken met de ideeën van Thomas Piketty, hernemen we het integrale artikel dat in juni in Trends verscheen. >lees meer
05
11/14
Fiscus claimt al meer dan 400 miljoen euro van Belgische HSBC-klanten
Gepubliceerd door FAN- RJF
De Bijzondere Belastingsinspectie (BBI) had begin deze maand al iets meer dan 434 miljoen euro aan ontdoken belastingen en boetes teruggevorderd in 191 dossiers van Belgische klanten die een rekening hebben bij de Zwitserse tak van de HSBC-bank. >lees meer
05
11/14
Fiscale achterpoortjes onder vuur (Trends)
Gepubliceerd door FAN- RJF
De aanval van de Europese Commissie op Apple wegens misbruik van fiscale constructies is een schot voor de boeg. De VS en de EU nemen fiscale achterpoortjes in het vizier die de inning van vennootschapsbelastingen te sterk bemoeilijken.
De Europese Commissie overweegt de winst van een fiscale constructie van Apple in Ierland terug te vorderen. Dat gebeurde nadat die structuren in de Verenigde Staten aan het licht kwamen tijdens een senaatscommissie. "Apple ontwikkelde zijn kroonjuwelen, de winstgevende intellectuele-eigendomsrechten, in de VS, verschoof de winsten overzees via een fiscaal achterpoortje om de Amerikaanse fiscus te ontlopen en ontweek in Ierland belastingen door een vriendendienst van de regering", getuigt Carl Levin, de voorzitter van de Amerikaanse senaatscommissie die de zaak op gang trok en de Commissie alarmeerde. >lees meer
05
11/14
De Zweedse coalitie moet de jacht op fraudeurs koppelen aan rechtszekerheid en transparantie
Gepubliceerd door FAN- RJF
De doorkijktaks, die de regering-Michel wil doorvoeren, is een politieke belasting. CD&V hamerde op de meerwaardebelasting op vermogens in België, maar haalde bakzeil. Dus kreeg de partij de opbrengsttaks voor vermogens buiten België. Een symbool.
Het is correct dat de opbrengst in buitenlandse fiscale structuren onderworpen is aan een normale roerende voorheffing. De doorkijktaks is daarom het verlengstuk van de programmawet van 2013, waarmee de regering-Di Rupo de aangifteplicht van vermogens in buitenlandse structuren invoerde. >lees meer
05
11/14
Het einde nadert voor de fiscale parasieten (Trends)
Gepubliceerd door FAN- RJF
Ierland sluit zijn ene fiscale achterpoortje, maar vervangt het door een ander. Maar ooit komt er toch een einde aan dit soort agressieve fiscale concurrentie. Door Hans Brockmans, redacteur bij Trends. >lees meer
05
11/14
‘1000 meest winstgevende Belgische bedrijven betaalden in 2013 maar 6,7 procent belastingen’
Gepubliceerd door FAN- RJF
Waar de top 1000 meest winstgevende bedrijven in België samen 48 miljard euro winst maakten, betaalden ze 3,2 miljard euro belastingen. "Deze bedrijven krijgen dus een fiscale korting van 13 miljard euro", aldus de PVDA.
De 1.000 meest winstgevende bedrijven van ons land realiseerden in 2013 samen een totale winst van 48 miljard euro en betaalden daarop 3,2 miljard euro belastingen. Dat komt neer op een aanslagvoet van amper 6,7 procent, terwijl de officiële aanslagvoet voor vennootschappen 33,99 procent bedraagt, zo berekende de PVDA in een jaarlijkse studie waarover ook Het Nieuwsblad en de kranten van Sudpresse berichten. >lees meer
05
11/14
Hongaarse premier trekt omstreden internettaks in
Gepubliceerd door FAN- RJF
Na massale protesten heeft de Hongaarse eerste minister Viktor Orban zijn omstreden plannen voor de invoering van een internettaks tijdelijk weer opgeborgen. "In deze vorm kan de belasting niet worden ingevoerd omdat de discussie erover ontspoord is", verklaarde de conservatieve premier op de nationale radio. >lees meer
05
11/14
EU-lidstaten gaan meer fiscale gegevens automatisch uitwisselen
Gepubliceerd door FAN- RJF
De lidstaten van de Europese Unie zetten een nieuwe stap in de strijd tegen belastingontwijking. De nationale belastingdiensten gaan vanaf 2017 ook gegevens over rente, dividenden en andere financiële inkomsten automatisch uitwisselen, zo hebben de Europese ministers van Financiën in Luxemburg afgesproken. >lees meer
Archief