De fortuinjagers
Wil je meer weten klik onderstaande link
Wij eisen 25 miljard euro per jaar
We gaan op zoek naar 25 miljard euro!
Lancering actiepakket FAN en RJF
Europa – een droom of een spook?
Bekijk de filmpjes die werden gemaakt in samenwerking met ACV Gent-Eeklo, ABVV Oost-Vlaanderen, ACLVB Oost-Vlaanderen en het FAN.
14
10/10
Rijkste gezinnen mogen dans niet ontspringen
Gepubliceerd door FAN- RJF
Huidig belastingsysteem verdeelt lasten niet eerlijk.
De volgende federale regering zal op zoek moeten gaan naar ettelijke miljarden euro’s om de overheidsfinanciën in evenwicht te brengen. Opnieuw de werknemers en uitkeringstrekkers de rekening laten betalen en kapitaalkrachtigen ontzien? Dat ziet de vakbond zeker niet zitten. Werknemers worden zwaar belast op wat ze met hun arbeid verdienen. Andere mensen puren uit hun vermogen een inkomen dat misschien een veelvoud is van het gemiddelde werknemersloon. Maar zij betalen veel minder belasting of gebruiken technieken om de fiscus helemaal te ontlopen. Het huidige belastingsysteem zorgt niet voor een eerlijke verdeling van de lasten. Die situatie moet dringend veranderen, vindt de LBC-NVK. Laten we even kijken naar vroegere beslissingen die vooral voor ondernemingen, hun aandeelhouders en kapitaalkrachtigen een enorm belastingvoordeel opleverden. Een tekst verschenen in Ons Recht door Renilde De Busschop voor LBC-NVK. >lees meer
14
10/10
FTT: Manoeuvres vanuit de Europese Unie
Gepubliceerd door FAN- RJF
De Europese Commissie geeft haar verzet tegen de FTT op, maar stelt de invoering ervan uit tot in de pruimentijd

De Europese Commissie heeft op 7 oktober 2010 een officiële mededeling gepubliceerd over de Belasting van de Financiële Sector[1]. De belangrijkste boodschap die deze mededeling bevat, luidt:
• De Commissie beveelt een Financial Transaction Tax (FTT, Taks op Financiële Transacties) op mondiaal niveau aan,
• Terwijl op Europees niveau de voorkeur gaat naar een Financial Activities Tax (FAT, Taks op Financiële Activiteiten)[2]
Attac Vlaanderen, 11.11.11. en Oxfam Solidariteit hebben hebben zware bedenkingen bij deze nieuwe manoeuvres vanuit de Commissie en blijven het belang van de invoering van een Financiële Transactie Taks, als het moet binnen de Eurozone, verdedigen. >lees meer
14
10/10
Belastingen kunnen een uitweg zijn voor de afhankelijkheid van hulp
Gepubliceerd door FAN- RJF
Door Stanley Kwenda

JOHANNESBURG, (IPS) - Vele Afrikaanse landen worstelen met schulden en hebben het moeilijk om geld te vinden voor hun nationale begrotingen omdat zij er niet in slagen om belastingheffing als een duurzame bron te zien van financiering. Bovendien wordt aan multinationale bedrijven te gemakkelijk belastingsvoordelen toegekend die dan ook nog aan onwettige belastingontwijking doen.


>lees meer
14
10/10
De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen.
Gepubliceerd door FAN- RJF
Over fiscale rechtvaardigheid onder het kapitalisme

Jozef Mampuys in {Kenteringen]Digit april 2010

Fiscaliteit of belastingen zijn eigenlijk nooit ver weg in het publieke discours. Maar de laatste jaren zijn ze wel bijzonder vaak en opvallend aanwezig in het nieuws. Zowel op internationaal als op nationaal vlak. Denken we maar aan de kritiek op de belastingparadijzen en de roep naar een financiële transactietaks (FTT), een uitgebreide versie van de beter bekende Tobintaks op wisselkoersspeculatie. Zelfs toplanden als Frankrijk en Duitsland werpen zich op als pleitbezorgers van deze FTT op de G20, het nieuwste forum van de belangrijkste landen in de wereld. In eigen land kent de roep om een of andere vorm van nieuwe lasten op kapitaal een toenemend succes. Zo is er het voorstel van een vermogensinkomstenbelasting door de sp.a en de steeds opnieuw herhaalde eis van een vermogensbelasting door de christelijke arbeidersbeweging, geconcretiseerd in de ‘miljonairstaks’ van de PVDA.

>lees meer
05
10/10
Het is naïef te geloven dat banken hun rol als kredietverschaffer naar behoren vervullen!
Gepubliceerd door FAN_RJF
De dag na de Europese manifestatie stond in De Tijd een opiniestuk van Stefaan Michielsen waarin hij schreef dat het “naïef is te geloven dat afgerekend kan worden met de begrotingstekorten alleen door de banken of financiële transacties zwaarder te belasten. Dat zal niet volstaan. Bovendien kan een bankenheffing perverse effecten hebben. >lees meer
01
10/10
Onverantwoorde vakbonden?
Gepubliceerd door FAN_RJF
Stefaan Michielsen, schrijft vandaag in De Tijd dat de vakbonden te simplistisch, naïef en onconstructief zijn.

Opinie van Stefaan Michielsen in De Tijd van 30 september & reactie van Dominic Van Oosterwyck, LBC voor FAN >lees meer
01
10/10
Wat is volgens jullie rechtvaardige fiscaliteit?
Gepubliceerd door FAN_RJF
Hierbij presenteren we een filmverslag van de lancering van de nationale actiecampagne “Laat het grote geld niet ontsnappen” met dan dank aan Vakbond LBC-NVK en de Persdienst LBC-NVK in het bijzonder >lees meer
30
09/10
80.000 militanten uit heel Europa op Europese vakbondsbetoging
Gepubliceerd door FAN_RJF
80.000 militanten uit heel Europa namen deel aan de Europese vakbondsbetoging tegen de besparingsplannen van de Europese regeringen. Dé Ideale gelegenheid om een campagne voor een rechtvaardige fiscaliteit te lanceren. Dat dachten de mensen van het financieel actienetwerk, de Belgische vakbonden en enkel NGO's ook. En dus trokken ze de straat op. >lees meer
Archief