Wat is FAN
Belastingen zijn de prijs voor de beschaving.
Enkel gewone mensen betalen vandaag belastingen.
Daarom zijn de belastingen niet rechtvaardig.
En wij willen fiscale rechtvaardigheid.
Het grote geld mag niet blijven ontsnappen.

Sinds 1999 werken in België, zowel in Vlaanderen als Wallonië 2 netwerken van vakbonden, NGO’s en sociale actiegroepen samen tegen de verwoestende gevolgen van de financiële globalisering en liberalisering. In Vlaanderen wordt dit netwerk gevormd door FAN (Financieel Actie Netwerk), in Wallonië door RJF (Réseau pour la Justice Fiscale). We ijveren voor meer fiscale rechtvaardigheid omdat we vaststellen dat overal ter wereld, en ook in België, het vooral de gewone mensen zijn die belastingen betalen. FAN organiseert sociale bewegingen, vakbonden, NGO’s en sociale actiegroepen in een netwerk. In een tijd van globalisering engageert dit netwerk zich voor een sociaal rechtvaardig, democratisch en progressief belastingstelsel. Door te ijveren voor meer fiscale rechtvaardigheid leveren wij een bijdrage aan het algemeen belang. De leden van FAN zijn: ABVV, ACLVB, ACV, ATTAC VLAANDEREN, BBL, KWB, LBC-NVK, NETWERK VLAANDEREN, OXFAM SOLIDARITEIT, LEF en 11.11.11. In de eerste vijf jaren was FAN vooral actief in de strijd voor een Tobintaks (taks op wisseltransacties). Naast enkele visuele straatacties en debatten werkten we jaren samen met De Vieze Gasten van Mong Rosseel die met een vormingsproductie over de Tobintaks door Vlaanderen trok en meer dan 200 voorstellingen haalde. FAN startte een samenwerkingsverband op met academici en volkvertegenwoordigers hetgeen uiteindelijk resulteerde op 1 juli 2004 tot het stemmen van een Tobintakswet in België die concreet kan worden in Europees verband. Alleen België heeft tot op vandaag een gestemde Tobintakswet, hetgeen ons een beetje uniek maakt in de wereld. Het FAN netwerk heeft daarin een beslissende rol gespeeld. Daarna is FAN twee jaar actief geweest rond de problemen van “belastingparadijzen” hetgeen geleid heeft tot de uitgave in het Nederlands van het boek “Pak ons dan als je kan” – Een gruwelverhaal over belastingparadijzen” (oorspronkelijk een Engelse uitgave van het Tax Justice Network). FAN heeft 3000 exemplaren van dit boek verspreid. In 2008 begon FAN te werken rond de volledige afschaffing van het bankgeheim en het invoeren van een vermogenskadaster en vermogensbelasting. FAN ging een samenwerking aan met Paul Schrijvers. Zo ontstond de vormingsproductie “Leve de fiscus” hetgeen sinds eind 2008 toerde door Vlaanderen. Bij deze productie hoorde ook een nieuwe brochure: “Leve de fiscus”. FAN verspreidde tussen 2009 en zomer 2010 8000 exemplaren van deze brochure. Nu de Tobintaks "bij wet" gerealiseerd is in België en het strijdperk zich meer en meer verplaatst binnen Europees netwerken, is het tijd voor FAN (Financieel Actie Netwerk) om de focus van onze strijd voor een rechtvaardige fiscaliteit te verleggen. FAN heeft de Tobintaks steeds ingekaderd binnen een breder verhaal over structurele internationale herverdeling van de middelen voor economische en sociale ontwikkeling middels de ontwikkeling van een rechtvaardige internationale fiscaliteit. Daarom is FAN actief lid van ENOFAD (European Network on Finance and Development). FAN heeft doorheen de jarenlange strijd voor de Tobintaks zowel een expertise inzake internationale en nationale fiscaliteit opgebouwd, als een uniek samenwerkingsmodel met de parlementairen ontwikkeld. Het is daarom aangewezen deze samenwerking de volgende jaren verder te zetten rond "mondiale, Europese en Belgische fiscale rechtvaardigheid”. In mei 2010 werd in FAN de beslissing genomen om in de komende jaren over te gaan tot een nationale actiekampanje voor fiscale rechtvaardigheid rond een tiental thema’s. Na de financiële crisis gevolgd door een economische crisis dreigen de gewone mensen en de belastingbetalers twee maal de rekening te betalen terwijl zij niet de verantwoordelijkheid dragen voor de mondiale crisis. We hebben eerst met z’n allen de banken gered en nu dreigt men in de meeste landen door drastische bezuinigingen en inkrimping van de publieke dienstverlening de gewone mensen nog eens te laten opdraaien voor het onverantwoordelijke gedrag van banken en speculanten. Daarom wil FAN in een kampanje voor fiscale rechtvaardigheid alle middelen aangrijpen om de belastingdruk sociaal rechtvaardiger te maken en om via fiscale ingrepen de belastingen te herverdelen van arbeid naar kapitaal. FAN zal in de komende jaren kampanje voeren om “het grote geld niet te laten ontsnappen”. Kampanje voor de volledige afschaffing van het bankgeheim, de invoering van een vermogenskadaster en de heffing van een vermogensbelasting. Voor de strijd tegen de fiscale fraude, tegen een nieuwe fiscale amnestie, tegen de notionele intrestaftrek. Voor de afschaffing van belastingparadijzen. Voor het herstel van de progressiviteit in de belastingen. Voor een herziening van alle fiscale verminderingen en aftrekken; Voor meer controle op vennootschappen en op Europees en internationaal niveau een minimumtarief in de vennootschapsbelasting. Voor ethische ondergrenzen voor het investeringsbeleid van banken. Wij nodigen je uit voor een korte wandeling doorheen het park van de fiscaliteit. Breng eens een bezoek aan onze schatkistjes en dring binnen in de geheimen van de fiscale onrechtvaardigheid. Word fan van FAN en laat het grote geld niet ontsnappen!